Sök efter en plats eller aktivitet

SEKRETESS- OCH COOKIEPOLICY

Gäller från och med: 15 februari 2023

Viator, Inc. äger och driver en tjänst som låter användarna söka efter, hitta och boka reseupplevelser över hela världen. I denna policy kallas dessa gemensamt för våra ”Tjänster”.

Den information som du och andra delar med oss förbättrar vår förmåga att tillhandahålla relevanta, personliga och hjälpsamma Tjänster. Vi vet att du delar dina personuppgifter med oss baserat på ett förtroende. Vi tar ditt förtroende för oss på allvar och strävar efter att tillhandahålla dig information, produkter och Tjänster som är till hjälp, sammanställda baserat på den information som du har delat med oss. Dessutom, vilket kanske är ännu viktigare, strävar vi efter att respektera din sekretess när du besöker vår webbplats eller använder våra Tjänster, och vi vill vara tydliga med hur vi använder den information du delar med oss. Läs igenom denna sekretess- och cookiepolicy (”Policy”) noggrant för att ta reda på mer om våra sekretessrutiner.

I Policyn beskriver vi hur vi erhåller, använder och bearbetar din information, förhoppningsvis på att begripligt och transparent sätt. Den innehåller även information om dina rättigheter, hur du utövar dem och hur du kan kontakta oss. Läs igenom Policyn noggrant för att ta reda på mer om våra metoder gällande information och sekretess. Genom att besöka vår webbplats och mobilapp, oavsett om det sker på en dator, mobil, surfplatta eller liknande enhet (var och en av dessa kallas för en ”Enhet”), samtycker du till och bekräftar du att du har läst denna Policy.

Vi erbjuder våra Tjänster till användare i ett antal länder och territorier där lagstiftning och seder skiljer sig åt. Denna Policy ger en allmän översikt över våra sekretessrutiner. Dessutom tillhandahåller avsnitt 12 och 13 i Policyn specifik information som är relevant för användare som bor i vissa regioner eller länder.

1Information som samlas in och bearbetas

När du besöker eller använder våra Tjänster samlar vi in och bearbetar information från och om dig för att tillhandahålla Tjänsterna på ett mer personligt och relevant sätt. Vi samlar in viss information passivt; till exempel med våra servrar, cookies eller annan liknande spårningsteknik. Annan information samlar vi in från olika källor, däribland dig, dotterbolag, affärspartner och andra oberoende källor från tredje part. När du använder våra Tjänster genom att ”klicka dig vidare” från en tredje parts webbplats eller när du besöker tredje parters webbplatser via våra Tjänster kan dessa tredje parters webbplatser dela information med oss om din användning av deras tjänst. Information som vi får från tredje parters webbplatser kan kombineras med information som du tillhandahåller.

Den information som samlas in kan omfatta följande:

 • kontaktuppgifter, inklusive namn, telefonnummer och post- och e-postadresser (både hashade och ohashade)
 • fakturerings- och annan betalningsinformation (t.ex. dina bankkontouppgifter, ditt bankkortnummer, kortinnehavarens namn, utgångsdatum, verifieringskod och faktureringsadress)
 • dokumentation för att stödja resande och planering, inklusive dokument för identitetsverifiering, om du väljer att ge oss dem
 • användarnamn och lösenord
 • foton, omdömen, inlägg på sociala medier och videoklipp som du kan ha tillhandahållit oss
 • platsinformation
 • enhetsinformation, till exempel när du besökte våra Tjänster och information Enheten som användes (t.ex. IP-adress, programvara eller webbläsare som användes, språkinställningar, unika enhetsidentifierare och reklamidentifierare)
 • onlineaktivitet, inklusive sidor som du har besökt, granskat innehåll och granskade applikationer
 • köp- och bokningshistorik
 • information om dina rese- och upplevelseplaner och preferenser
 • kommunikation när du kontaktar vårt kundtjänstteam, inklusive inkommande och utgående samtal
 • information som du har tillhandahållit till tredjepartsföretag för inloggning på sociala medieplattformar, inklusive offentligt tillgänglig information som namn, åldersgrupp och e-postadresser.

Vi kan, då du tillhandahåller detta, även samla in information om andra resenärer, inklusive deras e-postadress och annan reserelaterad information. Om du delar information med oss om andra personer måste du erhålla deras tillstånd och se till att de förstår och accepterar hur vi kommer att använda deras personuppgifter (enligt beskrivningen i denna Policy).

Utöver de kategorier som anges ovan kan vi även samla in viss platsinformation om du har angett att din Enhet ska skicka sådan information via Enhetens sekretessinställningar, eller om du till exempel har laddat upp foton som har taggats med platsinformation.

Överst på sidan
2Användning av information och syfte för insamling

Vi vill i möjligaste mån tillhandahålla dig relevant innehåll och en personlig upplevelse när du använder våra Tjänster, och vi använder information om dig för att göra det, bland annat på följande sätt:

Registrering och andra avtal

 • Registrera dig och hantera ditt konto, däribland för att du ska kunna få åtkomst till och använda våra Tjänster.
 • Underlätta dina bokningar.
 • Bearbeta betalningar eller krediter.
 • Erbjuda dig kampanjer som kan inkludera tävlingar, presentkort, belöningar, kontantåterbäring och rabatter.

Förbättring av våra Tjänster

 • Använda din information för analyser och för att förbättra våra Tjänster.
 • Ge dig en anpassad/optimerad upplevelse genom att gruppera användare baserat på till exempel användning, intressen och demografi.
 • Skicka inbjudningar till enkäter eller marknadsundersökningar.

Individualisering och anpassning

 • Meddela dig om specialerbjudanden, utlottningar, tävlingar och Tjänster som är tillgängliga från oss, våra dotterbolag eller våra partner och som kan vara av intresse för dig.
 • Anpassa din upplevelse, bland annat genom att dra slutsatser om dina intressen och preferenser baserat på din aktivitet och anpassa annonser som visas för dig både på vår webbplats och på andra platser online.

Kommunikation

 • Kommunicera med dig eller underlätta kommunikation mellan dig och våra partner och/eller dotterbolag.
 • Genomföra, övervaka och spela in samtal eller interaktioner med oss, till exempel dina interaktioner med våra kundtjänst- eller försäljningsteam eller genom användning av pixlar eller liknande teknik för att övervaka hur du interagerar med våra e-postmeddelanden till dig, till exempel om du öppnar dem eller klickar på innehåll i dem.
 • Hysa dina omdömen, betyg, foton, videoklipp och annat innehåll.
 • Anpassa din upplevelse, däribland anpassa annonser som visas för dig på och utanför vår webbplats.
 • Svara på dina frågor och kommentarer.

Juridisk efterlevnad

 • Lösa tvister eller felsöka problem.
 • Förhindra bedrägeri och andra potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter.
 • Följa relevanta lagar, svara på juridiska förfrågningar, förhindra skada och skydda våra rättigheter och andra användares och tredje parters rättigheter.
 • Tillhandahålla betaltjänster, inklusive för att upptäcka och förhindra penningtvätt, bedrägeri och säkerhetsincidenter, för att följa lagstadgade skyldigheter och för att genomdriva användarvillkor för betalningar.

Observera att om vi använder automatiserat beslutsfattande för att bearbeta dina personuppgifter implementerar vi lämpliga åtgärder som krävs för att skydda dina rättigheter och friheter, inklusive din rätt att erhålla mänskligt ingripande.

Överst på sidan
3Informationsdelning

Vi använder tjänsteleverantörer för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och en del av våra bearbetningsaktiviteter, och vi kan behöva dela information med dem och vissa andra tredje parter, däribland vår företagsgrupp, under följande omständigheter:

 • Vår företagsgrupp. Vi kan dela information med vissa företag i vår företagsfamilj så att vi, och de, kan ge dig en personligare upplevelse och information om produkter och tjänster, både reserelaterade och andra, som kan intressera dig. Denna delning hjälper oss även att förstå hur du interagerar med webbplatser, appar och tjänster som tillhör företag i vår företagsgrupp. Dessa företag och webbplatser följer denna Policy och alla tillämpliga lagar som reglerar överföringen av reklammeddelanden.
 • Upplevelseleverantörer och resenärer. Vi kan dela resenärers personuppgifter med upplevelseleverantörer, så att de kan genomföra de bokningar som gjorts via våra Tjänster. Vi kan även dela upplevelseleverantörers personuppgifter med resenärer, inklusive men inte begränsat till om det uppstår en tvist mellan de två parterna.
 • Tjänsteleverantörer. Vi delar information med vissa tjänsteleverantörer. Denna information används för att underlätta våra tjänster, inklusive för att hjälpa till med transaktioner.
 • Affärspartner. Vi kan dela information om dig, dina Enheter och din användning av våra Tjänster med våra betrodda affärspartner. Vi kan till exempel dela information för att underlätta betalningar för tjänster som du kan se marknadsförda på våra partners webbplatser. Denna delning sker vanligtvis i enlighet med skriftliga avtal som omfattar skyldigheter gällande konfidentialitet, sekretess och säkerhet. Observera dock att vi inte kontrollerar dessa affärspartners sekretessrutiner.
 • Webbplatser för sociala medier. När du använder våra Tjänster och väljer att dela information med webbplatser för sociala medier från tredje part styrs den information du delar av sekretesspolicyerna för dessa webbplatser för sociala medier och de sekretessinställningar som du har angett för dessa webbplatser för sociala medier.
 • Annonsnätverk. Vi samlar ibland in och delar information om dina intressen med annonsnätverk och dataaggregatorer. Vissa av dessa företag är medlemmar i Network Advertising Initiative eller Digital Advertising Alliance, som erbjuder en enskild plats där du kan välja bort riktade annonser från medlemsföretag. Klicka här för att ta reda på mer.
 • Företag för upptäckt av bedrägerier. Tredje parter kan hjälpa oss genom att tillhandahålla sin teknik för bedrägeridetektering.
 • Andra tredje parter, t.ex. hänvisande webbplatser. Tredje parter kan också hjälpa oss att samla in information genom till exempel driftsfunktioner på vår webbplats eller genom att underlätta leveransen av onlineannonsering som skräddarsys efter dina intressen. Vi kan dela målgruppssegment och annan information, som hashade e-postadresser, med tredje parter som använder den informationen för skräddarsydd annonsering till dig. Andra tredje parter kan också tillhandahålla oss med sina verktyg för generering, hantering och lagring av innehåll och avtal. Tredje parter får endast samla in eller använda information efter behov för att kunna utföra sina tillåtna funktioner. Om och i den mån dessa tredje parter endast hjälper oss utföra vår bearbetning är de avtalsbundna att endast agera för vår räkning som så kallade personuppgiftsbiträden.

Vissa versioner av Enheters operativsystem ger dig möjlighet att välja bort vissa typer av informationsdelning, däribland till vissa annonsnätverk. Du kan när som helst ändra sekretessinställningarna på din Enhet och stänga av funktionen för att samla in och dela med dig av platsinformation. Kontrollera dina Enhetsinställningar om du vill begränsa sådan spårning. Om du stänger av platsdelning kan det dock påverka vissa funktioner som vi erbjuder. Om du har frågor om sekretessinställningarna på din Enhet föreslår vi att du kontaktar enhetstillverkaren eller din mobilleverantör för att få hjälp.

Vi kan även dela din information om vi, efter eget gottfinnande, anser att sådan delning är nödvändig för följande:

 • För att efterleva legitima och genomdrivbara stämningar, domstolsbeslut eller annan juridisk process, för att säkerställa eller utöva våra juridiska rättigheter, för försvar mot rättsliga anspråk eller på annat sätt som krävs enligt lag. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att lyfta eller avsäga oss eventuella rättsliga invändningar eller rättigheter vi har.
 • För att utreda, förebygga eller vidta åtgärder gällande olagliga eller misstänkt olagliga aktiviteter, för att skydda och försvara Viator, våra kunders eller andras rättigheter, egendom och säkerhet samt i anslutning till våra användarvillkor och andra avtal.
 • I anslutning till en affärstransaktion, till exempel en avyttring, fusion, konsolidering eller tillgångsförsäljning, eller i den osannolika händelsen av konkurs.
Överst på sidan
4Informationsalternativ

Du har valmöjligheter avseende vår bearbetning och användning av din information. Du kan komma åt, uppdatera och till och med inaktivera ditt konto genom att besöka avsnittet ”Profil” på vår webbplats eller i appen. Du kan dessutom göra följande:

 • Du kan välja hur vi ska kommunicera med dig.
 • Du kan välja att inte dela viss information med oss. Information kan dock krävas för att du ska kunna använda vissa funktioner på vår webbplats.
 • Du kan förhindra insamling av viss platsinformation (t.ex. genom att inaktivera platstjänster för vår app i inställningarna på din mobil), men observera att om du inaktiverar platsdelning kan det påverka vissa funktioner för våra Tjänster.
 • Du kan inaktivera ditt konto direkt från din profil. Vi kan behålla viss information som är kopplad till ditt konto (däribland tidigare transaktioner) för interna syften, bland annat säkerhetskopiering, bedrägeriförebyggande, tvistlösning, utredningar, våra legitima affärsintressen och efterlevnad av lagstiftning under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna Policy.
 • Som registrerad användare kan du ändra dina marknadsföringsinställningar i avsnittet Aviseringar på webbplatsen.
 • Du kan avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden, däribland e-postmeddelanden med reserelaterade erbjudanden, i varje sådant e-postmeddelande vi skickar.
Överst på sidan
5Information om barn

Våra Tjänster är inte avsedda för barn, som vi anser vara (i) personer som är 13 år eller yngre, eller åldern för sekretessmedgivande i din jurisdiktion, eller (ii) lagstiftad ålder för förmåga att ingå avtal vid bearbetning av data för ett avtal.

Vi samlar bara in och bearbetar information som tillhör barn under mycket begränsade omständigheter. Vi kan behöva samla in personuppgifter som tillhör barn som en del av våra Tjänster om personuppgifterna till exempel krävs som en del av en upplevelserelaterad bokning. Vi samlar bara in personuppgifter för barn om de tillhandahålls av och med samtycke från en förälder eller målsman. Om vi blir medvetna om att vi har bearbetat personuppgifter för ett barn utan ett giltigt godkännande från en förälder eller målsman raderar vi personuppgifterna.

Överst på sidan
6Informationsöverföringar

Vi erbjuder våra Tjänster till användare som befinner sig i många olika jurisdiktioner. Om vi överför dina uppgifter till andra länder kommer vi att använda och skydda den informationen enligt beskrivningen i denna Policy och i enlighet med gällande lagstiftning.

Överst på sidan
7Informationssäkerhet

Vi har implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner för att skydda din information. Vi tillåter endast att specifika anställda får åtkomst till personuppgifter och de får endast göra detta i syfte att utföra tillåtna affärsfunktioner. Vi använder kryptering vid överföring av din information mellan ditt system och våra, och mellan våra system och de som tillhör de parter som vi delar information med. Vi använder även brandväggar och system för intrångsdetektering som ska bidra till att förhindra obehörig åtkomst till din information. Vi kan dock inte garantera informationssäkerheten från obehörigt intrång eller obehörig användning, maskinvaru- eller programvarufel eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

Överst på sidan
8Radering och kvarhållande av information

Vi behåller kopior av din information så länge du behåller ditt konto eller så länge det krävs i samband med de syften som anges i denna Policy, såvida inte tillämplig lag kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.

Överst på sidan
9Cookies

Vi vill att din åtkomst till våra Tjänster ska vara så enkel, effektiv och användbar som möjligt. Som hjälp med detta använder vi cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse, för att förbättra webbplatsens säkerhet och för att visa dig relevant reklam.

Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din Enhet när du besöker en webbplats. De lagras av din webbläsare och innehåller grundläggande information om din internetanvändning. Din webbläsare skickar tillbaka information från dessa cookies till en webbplats varje gång du besöker den på nytt, så att den kan känna igen din Enhet och förbättra din upplevelse genom att bland annat tillhandahålla personligt innehåll. Vi använder även spårningsteknik, som pixlar, SDK:er eller serverloggar, som har en liknande funktion. Vi använder även cookies och spårningsteknik för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter, så att du inte behöver ange dem på nytt upprepade gånger när du använder våra Tjänster eller för att hjälpa oss förstå dina preferenser.

Vi ger dig kontrollen genom att tillhandahålla ett verktyg för godkännande av cookies där du kan justera och anpassa dina cookieinställningar. Du kan använda verktyget för godkännande av cookies genom att klicka på länken ”Godkänn cookies” längst ned på varje sida eller genom att ändra dina inställningar i vår cookiebanner. Du kan även hantera cookies via webbläsarens inställningar. Du har rätt att återkalla ditt godkännande av cookies när som helst genom att klicka på länken ”Godkänn cookies” och ändra och spara dina inställningar. Du kan välja vilka cookies du vill godkänna och neka i inställningarna för din webbläsare.

De flesta annonsnätverk erbjuder dig alternativet att välja bort annonscookies. Det finns mer användbar information om hur du kan göra detta på www.aboutads.info/choices/ och www.youronlinechoices.com.

Om du nekar vissa cookies kan din åtkomst till vissa funktioner och delar av våra Tjänster försämras eller begränsas.

Vår användning av all information vi samlar in genom cookies lyder under denna Policy, som är länkad på varje sida på vår webbplats.

Överst på sidan
10Policyändringar

Vi kan komma att uppdatera denna Policy i framtiden. Om vi anser att ändringarna är viktiga meddelar vi dig genom att skicka ett meddelande om dem, publicera ett meddelande på webbplatsen och/eller publicera en uppdaterad Policy på webbplatsen. Vi anger högst upp i denna Policy när den senast uppdaterades. Vi rekommenderar att du återkommer med jämna mellanrum för att granska den senaste versionen och regelbundet granskar den här Policyn för aktuell information om våra sekretessmetoder.

Överst på sidan
11Kontakt

Om du vill göra en begäran om datasekretess, till exempel en begäran om att ta bort eller få tillgång till dina data, kan du besöka vår dedikerade sekretessportal genom att klicka här. För allmänna datasekretessfrågor eller frågor som rör vår sekretess- och cookiepolicy kan du kontakta sekretessteamet genom att klicka här.

Överst på sidan
12Europa och Storbritannien

Denna GDPR-policy gäller personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive de som är baserade i Storbritannien. Denna GDPR-policy kompletterar vår Policy, men om Policyn strider mot GDPR-policyn gäller dock GDPR-policyn för personer inom EES.

Personuppgiftsansvarig och lokal representant

Viator, Inc. är dataansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Om du är en upplevelseleverantör, bosatt i Storbritannien, och erhåller betaltjänster från Owl Payments Limited i enlighet med användarvillkoren för betalningar mellan dig och Owl Payments Limited, så är din personuppgiftsansvarige i förhållande till betaltjänster Owl Payments Limited.

Enligt tillämplig datasekretesslag har Viator, Inc utsett en representant inom Europeiska unionen och Storbritannien.

Kontaktuppgifterna till vår representant för Europeiska unionen:

Tripadvisor Ireland Limited

C/O Matheson

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 R296

Irland

Kontaktuppgifterna till vår representant för Storbritannien:

Viator Limited

7 Soho Square

London

W1D 3QB

Storbritannien

Attn: Privacy Officer

Viator Limiteds roll i detta avseende är begränsat till att enbart utgöra en kontaktpunkt för frågor om dataskydd från europeiska medborgare och tillsynsmyndigheter för dataskydd. För att undvika oklarheter kan Viator Limited inte bedriva övrig kommunikation eller juridiska processer på uppdrag av Viator, Inc.

Dina rättigheter enligt GDPR

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Dina rättigheter avseende dina egna personuppgifter är följande:

 • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätten att begära att få felaktiga personuppgifter rättade. Du kan också komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter som vi har, med hänsyn till ändamålen för behandlingen.
 • Rätten att begära radering av dina personuppgifter om
 • dina personuppgifter inte längre krävs för de ändamål för vilka vi samlade in eller bearbetade dem
 • du tar tillbaka ditt samtycke i de fall bearbetningen av dina personuppgifter baseras på samtycke och inga andra rättsliga grunder finns
 • du nekar till bearbetningen av dina personuppgifter och vi inte har överordnad rättslig grund för bearbetningen
 • dina personuppgifter bearbetas på ett olagligt sätt
 • dina personuppgifter måste raderas för att en juridisk förpliktelse ska efterlevas.
 • Rätten att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter. Vi efterlever din begäran, såvida vi inte har ett övertygande överordnat legitimt intresse för bearbetningen eller vi måste fortsätta att bearbeta dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.
 • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter om
 • dina personuppgifters korrekthet ifrågasätts av dig under den period då vi måste kontrollera personuppgifternas korrekthet
 • bearbetningen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och begär begränsningar
 • vi inte längre behöver dina personuppgifter för bearbetningsändamål, men du begär dina personuppgifter för rättsliga anspråk
 • du har invänt mot bearbetningen, under den period som vi har för att verifiera övergripande rättsliga grunder.
 • Rätten till dataportabilitet. Du kan begära att vi ska skicka dessa personuppgifter till en tredje part, om möjligt. Du har denna rättighet bara när det rör personuppgifter som du har tillhandahållit till oss där bearbetningen baseras på samtycke eller krävs för uppfyllande av ett avtal mellan dig och oss och bearbetningen sker med hjälp av automatiska metoder.

 • Du har även rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet.

Du behöver vanligtvis inte betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheter som beskrivs i denna Policy). Vi kan däremot ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller orimlig.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att ta del av dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Om en tredje part skickar in en personuppgiftsbegäran för dig kan vi behöva vidta rimliga åtgärder för att verifiera att begäran verkligen kommer från dig. Detta är säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som har inte rätt att ta del av dem. I syfte att svara snabbare kan vi även komma att kontakta dig och be om mer information i samband med din begäran. Du kan utöva flera av dina rättigheter via avsnittet för personuppgifter i ditt konto. Om du vill utöva dina övriga rättigheter kan du skicka en begäran genom att klicka här.

Användning av information och lagstadgad grund

Vi använder endast dina personuppgifter i omständigheter som tillåts enligt lagstiftning eller av dig.

I enlighet med GDPR använder vi dina personuppgifter i en eller flera av följande omständigheter:

 • Registrering och andra avtal
 • När vi måste uppfylla det avtal vi håller på att ingå eller har ingått med dig.
 • Förbättra våra Tjänster och anpassning
 • Om det krävs för våra legitima intressen (eller tredje parts intressen) för att tillhandahålla eller förbättra Tjänster, inklusive vårt intresse att tillhandahålla förbättrade och anpassade Tjänster till dig, eller om dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Kommunikation
 • Informationsanvändning som kan krävas för att utöva avtalet med dig, om du är en registrerad användare.
 • När det krävs för våra (eller en tredje parts) legitima intressen för att kommunicera med dig och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter sådana intressen.
 • Om vi behöver ditt tillstånd för informationsanvändning ber vi om ditt godkännande i förväg.
 • Juridisk efterlevnad
 • Om det krävs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Internationella överlåtelser

Dina personuppgifter kan lagras eller överföras till länder utanför EES och Storbritannien för de ändamål som beskrivs i denna Policy. När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES och Storbritannien vidtar vi följande försiktighetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade.

När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES och Storbritannien gör vi det i enlighet med tillämplig lag och vi garanterar att en liknande skyddsnivå erbjuds för detta förfarande genom att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder. Överföringar av personuppgifter sker

 • till ett land som av EU-kommissionen bedöms tillhandahålla en tillräcklig skyddsnivå
 • till ett land som inte erbjuder tillräckligt skydd, men vars överföring har styrts av EU-kommissionens kontraktsenliga standardklausuler eller genom tillämpandet av andra lämpliga lösningar för gränsöverskridande överföringar för att tillhandahålla adekvat skydd.

Genom att använda våra Tjänster samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till våra anläggningar och de tredje parter med vilka vi delar dem enligt denna Policy.

Överst på sidan
13USA

Avslöjanden

Utöver de ytterligare uppgifter som beskrivs i Policyn, lämnar vi följande upplysningar:

 • Vi kan samla in, dela och använda följande kategorier av personuppgifter för våra affärssyften och kommersiella syften: identifierare/kontaktuppgifter, transaktionsinformation, kommersiell information, internetinformation eller annan information om nätverksaktivitet, platsinformation, visuell information och ljudinformation samt slutsatser dragna från ovanstående.
 • Vi kan samla in följande kategorier av känsliga personuppgifter: myndighetsutfärdade identitetskort som körkort och information om exakt geografisk plats.
 • Vi samlar in och använder dessa kategorier av personuppgifter för de affärssyften och kommersiella syften som anges i avsnitt 2 i denna Policy.
 • Vi kan dela var och en av dessa kategorier av personuppgifter för de kommersiella syften och affärssyften som anges i denna Policy i den mån som tillåts enligt tillämplig lagstiftning till de kategorier av tredje parter som anges i avsnitt 3 i denna Policy.
 • Vi samlar in dessa kategorier av personuppgifter från de källor som anges i avsnitt 1 i denna Policy.
 • Vi kan ”sälja” eller ”dela” kategorier av personuppgifter, inklusive identifierare/kontaktuppgifter, internetinformation eller annan information om nätverksaktivitet samt slutsatser dragna från ovanstående. Vi kan ”sälja” eller ”dela” dessa kategorier av personuppgifter till eller med de kategorier av tredje parter som anges i avsnitt 3 i denna Policy. Vi gör det för de kommersiella syften eller affärssyften som anges i avsnitt 2.

Sekretesspolicy i Kalifornien

Denna sekretesspolicy i Kalifornien tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens lagstiftning. Den gäller för invånare i Kalifornien och är ett tillägg till vår allmänna Policy med ytterligare upplysningar och rättigheter.

Dina rättigheter i Kalifornien

Invånare i Kalifornien kan även dra nytta av följande rättigheter:

 • Åtkomst. Du kan begära att vi uppger vilka kategorier av personuppgifter och vilka specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig, vilka kategorier av källor från vilka dina personuppgifter samlas in, det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som vi har lämnat ut i affärssyfte, kategorier av personuppgifter om dig som vi har sålt, kategorier av tredje parter med vilka vi har delat dina personuppgifter och det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in, sälja eller dela dina personuppgifter, i förekommande fall.

 • Radering. Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter som vi lagrar, med vissa undantag. Det finns, vilket beskrivs mer utförligt i vår Policy, vissa skäl till att vi inte kommer att kunna utföra din begäran om radering till fullo, till exempel om vi behöver genomföra en transaktion åt dig, för att upptäcka och skydda mot bedräglig och olaglig aktivitet, för att utöva våra rättigheter eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Du kan även komma åt, uppdatera och radera din information genom att besöka sidan ”Profil” på vår webbplats.

 • Rättelse. Du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som vi lagrar om dig.

 • Sälj eller dela inte mina personuppgifter. Du kan begära att frånsäga dig vår försäljning eller delning av dina personuppgifter till tredje parter. I denna sekretesspolicy i Kalifornien innebär ”sälja” försäljning av dina personuppgifter till en tredje part i utbyte mot pengar eller annan värdefull belöning, med förbehåll för vissa undantag som anges i tillämplig kalifornisk lagstiftning. I denna sekretesspolicy i Kalifornien innebär ”dela” delning av personuppgifter med tredje parter för beteendebaserade annonseringssyften, med förbehåll för vissa undantag enligt tillämplig lagstiftning. Du kan verkställa avanmälan genom att klicka på länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” längst ned på hemsidan eller skicka en begäran skriftligen till kontaktuppgifterna nedan. Som vi nämnde ovan placerar vi och vissa andra företag spårningsteknik, som cookies, på våra webbplatser för att kunna ta emot information om din aktivitet på våra webbplatser som är kopplade till din webbläsare eller Enhet. Vi och dessa företag kan använda denna information för att anpassa innehåll för dig och visa dig relevantare annonser på vår webbplats eller andras. Observera att om du vill välja bort spårning för beteendebaserade annonseringssyften måste du justera dina inställningar genom att klicka på länken ”Godkänn cookies” längst ned på webbplatsen, eller genom att skicka en avanmälningssignal som känns igen av Viator, som en avanmälningssignal för global sekretesskontroll (på webbläsare eller webbläsartillägg som har stöd för denna signal). Vi säljer eller delar inte medvetet personuppgifter för personer under 16 år.

Du kan klicka här för att kontakta oss genom vår dedikerade sekretessportal och utöva dina rättigheter, eller så kan du skriva till oss på Viator, Inc., 400 First Avenue, Needham, Massachusetts, 02494, USA. Invånare i Kalifornien kan utse ett auktoriserat ombud som kan göra begäran för deras räkning. Se till att det auktoriserade ombudet identifieras som ett auktoriserat ombud när hen lämnar in begäran. Vi kan behöva verifiera din identitet eller delar av begäran för att vi ska kunna behandla din begäran. Vi vidtar rimliga åtgärder för att verifiera din identitet. Dessa verifieringssteg varierar beroende på hur känsliga personuppgifterna är och om du har ett konto med oss.

Vi kan neka vissa förfrågningar eller endast delvis utföra en begäran, beroende på våra lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Vi kan till exempel behålla personuppgifter om detta tillåts enligt lag, till exempel för skatte- eller redovisningssyften, för att bibehålla ett aktivt konto eller för att bearbeta transaktioner och hantera kunders förfrågningar. Vi värdesätter din sekretess och kommer inte att ge invånare i Kalifornien en negativ särbehandling som svar på ditt utövande av sekretessrättigheter.

Sekretesspolicy för Virginia, Connecticut och Colorado

Denna Sekretesspolicy för flera delstater tillhandahålls i enlighet med delstatslagar och gäller för invånare i Virginia, Connecticut och Colorado samt kompletterar vår allmänna Policy med ytterligare upplysningar och rättigheter.

Om du är invånare i Virginia, Connecticut eller Colorado kan du dra nytta av följande rättigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning:

 • Bekräftelse/åtkomst. Du kan be oss bekräfta om vi bearbetar dina personuppgifter. Med förbehåll för vissa undantag kan du även be om en kopia av dina personuppgifter som du har tillhandahållit till oss.
 • Radering. Du kan be oss radera personuppgifter som vi har om dig.
 • Rättelse. Du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som vi har om dig.
 • Välja bort försäljning. Du kan begära att frånsäga dig vår försäljning av dina personuppgifter till tredje parter.
 • Välja bort riktad marknadsföring. Vi kan visa annonser för dig som har valts baserat på personuppgifter som har erhållits från (eller i vissa fall härletts från) dina aktiviteter över tid och på oanslutna webbplatser eller program online för att förutsäga dina preferenser eller intressen. I den mån det tillåts enligt lag kan du begära att vi slutar använda dina personuppgifter för sådan riktad marknadsföring genom att klicka på länken ”Godkänn cookies” som kan finnas i sidfoten på våra webbplatser. Du kan dessutom välja bort viss användning av cookies för marknadsföringssyften på www.aboutads.info/choices. Det finns mer information i avsnitt 9 ovan. Ditt bortval av cookiebaserad spårning för marknadsföringssyften är specifikt för enheten, webbplatsen och webbläsaren som du använder och raderas när du rensar dina cookies eller webbläsarens cacheminne.

Du kan klicka här för att kontakta oss genom vår dedikerade sekretessportal och utöva dina rättigheter, eller så kan du skriva till oss på Viator, Inc., 400 First Avenue, Needham, Massachusetts, 02494, USA. Observera att invånare i Connecticut och Colorado kan utse ett auktoriserat ombud för att lämna in en begäran för deras räkning om att vi ska sluta sälja eller bearbeta deras personuppgifter för riktad marknadsföring. Vi vidtar rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi svarar på en begäran. Verifieringen varierar beroende på hur känsliga personuppgifterna är och om du har ett konto med oss. Vi använder kommersiellt rimliga åtgärder för att verifiera auktoriserade ombuds identitet samt deras behörighet att skicka in förfrågningar för din räkning.

Vi kan neka vissa förfrågningar eller endast delvis utföra en begäran, beroende på våra lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Du har rätt att skicka in ett överklagande om du inte är nöjd med resultatet av din begäran. Skicka in en begäran genom att klicka här.

Föregående version: https://www.viator.com/blog/Viator-Privacy-Policy-2022/l98069

Överst på sidan