Sök efter en plats eller aktivitet

Viators användarvillkor

Senast uppdaterad: Juli 28, 2021

Välkommen till Viator!

Vi hjälper användare att utforska och boka reseupplevelser, lägga upp åsikter om dessa upplevelser och delta i interaktiva reseforum. Vi är dock inte en rundturs- eller resebyrå, och vi själva tillhandahåller inte sådana upplevelser. När du gör en bokning köper du en rundtur, biljett eller annan tjänst direkt från tredjepartsleverantören.

Dessa användarvillkor gäller för all användning av Viators tjänster. Läs noga igenom dessa användarvillkor då de innehåller viktig information gällande dina rättigheter enligt lag samt begränsningar av dessa rättigheter. De innehåller även ett avsnitt om gällande lagar och domstolars behörighet vid eventuell tvist. Genom att besöka eller använda Viators tjänster anger du att du har läst dessa användarvillkor och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte samtycker till alla dessa användarvillkor får du inte lov att använda tjänsterna eller webbplatserna där de presenteras.

1. Inledning

1.1 I dessa användarvillkor, tillsammans med sekretesspolicyn (gemensamt kallade ”Användarvillkor”) anges de villkor enligt vilka Viator, Inc. (ett Delaware-företag, tillsammans med vissa specificerade samarbetspartners och dotterbolag: ”Viator”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) tillhandahåller tjänster (”Tjänster”) genom Viators bokningsplattform (”Plattformen”) som kan göras tillgängliga via vår webbplats (www.viator.com, tillsammans med alla relaterade domäner, privata etiketer och partnerwebbplatser, mobila verksamheter och relaterade applikationer, gemensamt kallade”Webbplatsen”) och via telefon. När vi hänvisar till ”dig” menar vi alla personer som har åtkomst till, eller använder, tjänsterna. Viator är inte en rundturs- eller resebyrå eller en leverantör av rundturer, aktiviteter eller upplevelser. När du gör en bokning använder du plattformen för att ingå avtal med tredjepartsleverantörer.

1.2 Om du vill kontakta Viator kan du gå till vår kundtjänstsida där du hittar information om hur du kontaktar oss. Du kan även skriva till oss på följande adress: Viator, Inc., 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, USA.

1.3 Dessa användarvillkor reglerar din relation med oss avseende din användning av tjänsterna, inklusive eventuella bokningar som du gör av en tur, biljett, sevärdhet, aktivitet och/eller upplevelse (som beskrivs i dessa användarvillkor som en ”upplevelse”) som annonseras på webbplatsen och tillhandahålls av en tredjepartsleverantör (var för sig, en ”produkt”).

1.4 Genom att använda eller komma åt tjänsterna, boka en produkt (”boka”, ”bokning”) och/eller skapa ett konto på webbplatsen (ett ”Viator-konto”) samtycker du till att bli bunden av dessa användarvillkor utan ändringar och du bekräftar att du har läst och förstått dem. I alla bokningsarrangemang ska den person som gör bokningen anses ha godkänt dessa användarvillkor på uppdrag av alla personer som namnges i bokningen.

1.5 Vi kan när som helst uppdatera eller på annat sätt ändra dessa användarvillkor och du förstår och samtycker till att din fortsatta åtkomst till eller användning av tjänsterna efter en sådan ändring innebär att du godkänner de uppdaterade användarvillkoren. Vi kommer överst på den här sidan att ange datum för den senaste uppdateringen av användarvillkoren och de uppdaterade användarvillkoren träder i kraft vid publicering. Det är ditt ansvar att regelbundet besöka den här sidan för att granska den senaste versionen av användarvillkoren.

1.6 DEN HÄR WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR SOM DRIVS AV GOOGLE. GOOGLE AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER RELATERADE TILL ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AV KORREKTHET, PÅLITLIGHET OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, SKICK FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.

2. Användning av tjänsterna

2.1 Som ett villkor för din användning av tjänsterna garanterar och intygar du att (i) all information som du tillhandahåller i samband med din användning av tjänsterna är sann, korrekt, aktuell och fullständig och (II) att du är 13 år eller äldre för att kunna använda webbplatsen. Viator samlar inte medvetet in information om personer som är under 13 år.

2.2 Din användning av tjänsterna tillåts av Viator endast för personligt, icke-kommersiellt bruk och/eller för att göra legitima förfrågningar för att göra en bokning av de erbjudna produkterna. Du samtycker till att inte använda de här tjänsterna för att göra spekulativa, falska eller bedrägliga förfrågningar eller bokningar.

2.3 Du garanterar och intygar vidare att du (a) för närvarande inte är avstängd och inte tidigare har förbjudits av Viator att använda tjänsterna (b) inte agerar på uppdrag av en konkurrent till Viator (c) inte kommer att skapa mer än ett Viator-konto och (d) har fullmakt och befogenhet att ingå detta juridiskt bindande avtal och därmed inte bryter mot något annat avtal där du ingår som part.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande neka åtkomst till tjänsterna för vem som helst, när som helst och av vilken orsak som helst, inklusive men inte begränsat till brott mot dessa användarvillkor.

2.5 När du får åtkomst till, eller använder, webbplatsen kanske du kommer i kontakt med innehåll som är stötande, oanständigt, felaktigt, förkastligt eller på annat sätt olämpligt. Viator stöder inte sådant innehåll och kan inte garantera dess riktighet. Du får därmed åtkomst till webbplatsen, och använder den, på egen risk.

3. Viator-konton

3.1 Du kan behöva skapa ett Viator-konto och tillhandahålla information om dig själv för att kunna använda vissa av funktionerna på webbplatsen och andra tjänster, bland annat när du gör en bokning. Du ansvarar för att skydda ditt lösenord och dina inloggningsuppgifter för ditt Viator-konto och se till att de förblir konfidentiella (”Kontouppgifter hos Viator”). Du är även ensam ansvarig för alla aktiviteter (inklusive bokningar) som sker i samband med ditt Viator-konto. Du är införstådd med att du måste upplysa oss omedelbart vid eventuell obehörig användning av ditt Viator-konto.

3.2 Ditt Viator-konto är endast för personligt bruk. Du får inte personifiera någon annan (t.ex. anta en känd persons identitet), skapa ett Viator-konto för någon annan person än dig själv, tillhandahålla annan e-postadress eller andra personuppgifter än dina egna eller skapa flera Viator-konton.

3.3 Vi kan säga upp eller stänga av åtkomsten till ditt Viator-konto eller din möjlighet att använda tjänsterna, helt eller delvis, efter eget godtycke, med eller utan anledning samt utan meddelande eller ansvar av något slag. Vi kan t.ex. säga upp eller stänga av ditt Viator-konto, eller din möjlighet att använda tjänsterna, om du missbrukar webbplatsen. Varje sådan uppsägning eller avstängning kan hindra dig från att komma åt ditt Viator-konto, webbplatsen, användarinnehåll (enligt definitionen i avsnitt 6.1), webbplatsens innehåll (enligt definitionen i avsnitt 4.1) och/eller annan relaterad information.

3.4 Du kan när som helst avsluta ditt Viator-konto genom att kontakta oss och begära att vi stänger ditt Viator-konto, och genom att avbryta din användning av alla delar av tjänsterna. Om du stänger ditt Viator-konto kan vi dock fortsätta att visa ditt tidigare publicerade användarinnehåll. Vi har inga skyldigheter att ta bort något av ditt användarinnehåll.

3.5 SOM ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER DU TILL: (1) ATT VARKEN VIATOR ELLER DESS SAMARBETSPARTNER HAR NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER ANDRA FÖR OBEHÖRIGA BOKNINGAR SOM GÖRS MED DITT VIATOR-KONTO OCH/ELLER DINA KONTOUPPGIFTER HOS VIATOR; OCH (2) ATT OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV DITT VIATOR-KONTO OCH/ELLER DINA KONTOUPPGIFTER HOS VIATOR KAN LEDA TILL ATT DU ÅDRAR DIG ANSVAR GENTEMOT BÅDE VIATOR OCH ANDRA ANVÄNDARE.

4. Förbjudna aktiviteter på webbplatsen

4.1 Innehållet och informationen på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, meddelanden, data, information, text, musik, ljud, bilder, grafik, video, kartor, ikoner, programvara (inklusive programvara enligt definitionen i avsnitt 8.2), kod eller annat material och kollektivt beskrivet häri som ”webbplatsinnehåll”) samt den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll tillhör oss. Du accepterar att inte på annat sätt ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från eller sälja något webbplatsinnehåll eller några produkter eller tjänster som har hämtats från eller via webbplatsen. All annan användning av webbplatsens innehåll, produkter och/eller tjänster kräver föregående skriftligt tillstånd från Viator.

4.2 Vidare intygar du att du inte själv kommer att, och inte kommer att hjälpa eller göra det möjligt för någon annan att:

a. använda webbplatsen eller webbplatsens innehåll för något kommersiellt eller olagligt syfte; b. ta fram, övervaka eller kopiera något webbplatsinnehåll med hjälp av en robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process för att komma åt, hämta, samla in information från eller indexera eller på annat sätt använda webbplatsen eller något webbplatsinnehåll i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd; c. bryta mot restriktionerna i något robotförbud på webbplatsen eller kringgå andra åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen; d. vidta några åtgärder som innebär, eller enligt vår bedömning kan innebära, en oskälig eller oproportionellt stor börda på vår infrastruktur eller orsaka överdrivna trafikkrav på webbplatsen; e. skapa djupa länkar till någon del av webbplatsen i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd; f. ”avbilda”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av webbplatsen i någon annan webbplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd; g. försöka att ändra, översätta, anpassa, redigera, bryta ned, plocka isär eller använda omvänd ingenjörskonst på någon programvara; h. använda webbplatsen för att hota, förfölja, bedra, underblåsa, trakassera eller förespråka trakasseri av annan person, eller på annat sätt störa en annan användares användning av webbplatsen; i. använda webbplatsen för att skicka eller överföra skräppost, kedjebrev, tävlingar, pyramidspel, enkäter eller andra massmeddelanden, oavsett om de är av affärsmässig natur eller inte; j. använda webbplatsen på ett sätt som kan skapa intressekonflikt, som att byta recensioner med andra affärsägare, eller att skriva eller värva recensioner; k. använda webbplatsen för att befrämja trångsynthet eller diskriminering; l. använda webbplatsen för att bryta mot tredje parts rättigheter, som förtroende, upphov, varumärke, patent, yrkeshemlighet, moralisk rättighet, integritet, publicitet eller någon annan immateriell äganderätt eller egenutvecklad rättighet; m. använda webbplatsen för att skicka eller överföra pornografi eller olagligt innehåll; n. använda webbplatsen för att få tag i minderårigas personliga uppgifter eller för att skada, eller hota att skada, någon person inklusive minderåriga; o. försöka att få obehörig åtkomst till webbplatsen, användarkonton, datorsystem eller nätverk som länkas till webbplatsen hackning, lösenordsfiske eller andra sätt; p. använda webbplatsen för att överföra datavirus, internetmaskar, defekter, trojaner eller andra artiklar av destruktiv karaktär (samlande namn, ”virus”); q. använda enhet, program eller rutin som stör den egentliga webbplatsfunktionen, eller på annat sätt försöka att störa denna; r. använda webbplatsen för att bryta mot säkerheten på något datanätverk, knäcka lösenord eller säkerhetskrypteringskoder; s. avbryta eller störa säkerheten av, eller på annat vis skada, webbplatsen; eller t. ta bort, kringgå, stänga av, skada eller på annat vis störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, funktioner som förhindrar eller begränsar användande eller kopiering av webbplatsens innehåll, eller funktioner som begränsar användningen av webbplatsen.

5. Elektronisk kommunikation

5.1 När du använder Viators webbplats eller skickar e-post, SMS och annan kommunikation från din stationära eller mobila enhet till oss kommunicerar du med oss elektroniskt och samtycker till att vi kan kommunicera med dig på olika sätt, t.ex. via e-post, push-notiser från appar eller genom att posta meddelanden och aviseringar på webbplatsen. Du kan avsluta prenumerationen på marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden genom att skriva till unsubscribe@viator.com. Dock kan vi komma att fortsätta att skicka icke-marknadsföringsrelaterade meddelanden till dig, t.ex. i form av meddelanden som avser eventuella kommande bokningar.

6. Innehåll

6.1 Du och andra användare av webbplatsen kan bidra till webbplatsen på ett antal olika sätt, bland annat genom att skicka in e-post, skriva omdömen, göra inlägg, ladda upp och publicera foton eller videoklipp, lämna kommentarer eller förslag, skicka in idéer, fylla i offentliga profiler, betygsätta andra användares bidrag och göra andra liknande bidrag eller inlagor till webbplatsen och/eller på annat sätt till Viator (gemensamt ”användarinnehåll”). Vi kan använda ditt användarinnehåll på flera olika sätt, bland annat genom att visa det på webbplatsen, omformatera det, översätta det till andra språk, redigera det med avseende på tydlighet och språkriktighet, infoga det i annonser och andra verk, skapa härledda verk utifrån det, marknadsföra det, sprida det samt tillåta andra att göra detsamma i anslutning till deras egna webbplatser, mobila enheter, program och medieplattformar.

6.2 Genom att skicka in användarinnehåll beviljar du Viator och dess samarbetspartner en världsomfattande, icke-exklusiv, royaltyfri, helt betald, evig, överförbar, oåterkallelig och fullständigt underlicensierbar rättighet att (a) använda, reproducera, ändra, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa och spela upp sådant användarinnehåll över hela världen i alla typer av befintliga eller framtida medier i samtliga syften; och (b) använda det namn du uppger i samband med sådant användarinnehåll. Du samtycker till att Viator kan välja att ange källa till ditt användarinnehåll enligt eget gottfinnande. Du ger dessutom Viator rätt att vidta juridiska åtgärder mot en fysisk eller juridisk person som bryter mot dina eller Viators rättigheter i användarinnehållet genom ett brott mot dessa användarvillkor. Du godkänner och samtycker till att användarinnehållet inte är konfidentiellt eller äganderättsligt. Om det fastställs att du har ideella rättigheter (inklusive ägande- eller sekretessrättigheter) i användarinnehållet tillkännager du härmed att (a) du inte kräver att någon personligt identifierbar information används i anslutning till användarinnehållet eller några av dess härledda verk, uppgraderingar eller uppdateringar; (b) du inte motsätter dig att Viator eller dess licensinnehavare, efterträdare och ombud publicerar, använder, ändrar, raderar och utnyttjar användarinnehållet; (c) du för all framtid avsäger dig och samtycker till att inte göra anspråk på eller hävda några ideella rättigheter som författare i någon del av användarinnehållet; och (d) att du för all framtid befriar Viator och dess licensinnehavare, efterträdare och ombud från samtliga anspråk som du i annat fall skulle kunna framföra mot Viator i kraft av sådana ideella rättigheter.

6.3 Viator och dess samarbetspartner kan visa annonser och annan information i anslutning till eller tillsammans med ditt användarinnehåll på webbplatsen. Du får ingen ersättning för sådana annonser. Sättet, metoden och omfattningen av sådan annonsering kan ändras utan föregående meddelande till dig.

6.4 Webbplatsen kan innehålla diskussionsforum, anslagstavlor, omdömestjänster eller andra forum där du och andra användare av webbplatsen kan publicera användarinnehåll (”Interaktiva områden”). Inom sådana interaktiva områden är du ensam ansvarig för din användning av sådana interaktiva områden och använder dem på egen risk. Genom att använda ett interaktivt område samtycker du uttryckligen till att inte publicera, ladda upp, överföra, distribuera, lagra, skapa eller på annat sätt på webbplatsen offentliggöra användarinnehåll som omfattar eller innehåller:

a. innehåll som är olagligt, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, oanständigt, otuktigt, suggestivt, trakasserande, hotfullt, inkräktande på privatlivet eller publicitetsrättigheter, kränkande, provocerande, bedrägligt eller på annat sätt anstötligt; b. innehåll som kan utgöra, uppmuntra eller tillhandahålla instruktioner för ett brott, kränka någon parts rättigheter eller på annat sätt skapa ansvarsskyldighet eller bryta mot någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag, inklusive, utan begränsning, regelverket för U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eller regler för en värdepappersbörs som New York Stock Exchange (NYSE), den amerikanska börsen eller NASDAQ; c. innehåll som kan kränka patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan intellektuell eller äganderätt för någon part; d. innehåll som personifierar en person eller enhet eller på annat sätt missvisande representerar din anknytning till en person eller enhet, inklusive Viator; e. kampanjer, politiska kampanjer, reklam, tävlingar, utlottningar eller värvningar f. privat information om tredje part, inklusive, utan begränsning, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och kreditkortsnummer g. Virus, skadade data eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer h. innehåll som inte är relaterat till ämnet för det eller de interaktiva områden där sådant användarinnehåll är publicerat, eller i. innehåll eller länkar till innehåll som, helt enligt Viators gottfinnande, (a) bryter mot de tidigare underavsnitten häri, (b) är stötande, (c) begränsar eller hämmar en annan persons användande eller utnyttjande av de interaktiva områdena eller webbplatsen, och/eller (d) kan utsätta Viator eller dess närstående bolag eller webbplatsanvändare för eventuella skador eller ansvarsskyldigheter av något slag.

6.5 Du är ensam ansvarig för det användarinnehåll du skickar in. Du tar på dig alla risker som kopplas till sådant användarinnehåll, innefattande tilliten till dess riktighet, fullständighet eller användbarhet, eller offentliggörandet av uppgifter i sådant användarinnehåll som gör dig personligen identifierbar. Du intygar att du äger, eller har de nödvändiga tillstånden att använda, och godkänner användningen av, sådant användarinnehåll såsom beskrivet häri. Du får inte antyda att sådant användarinnehåll på något vis sponsras eller stöds av Viator.

6.6 Viator tar inget ansvar för det användarinnehåll som publiceras, lagras eller överförs av dig eller en tredje part, eller för förlust eller skada av detta. Viator är heller inte ansvarigt för eventuella misstag, ärekränkningar, förtal, förolämpningar, utelämnanden, lögner, obsceniteter, pornografi eller svordomar du kan komma att möta.

6.7 Även om Viator inte har någon skyldighet att avskärma, redigera eller övervaka något användarinnehåll förbehåller sig Viator rätten att, och kan efter eget gottfinnande och utan förvarning ta bort, avskärma, översätta eller redigera, allt användarinnehåll när som helst och oavsett anledning och/eller låta sådana åtgärder utföras av tredje part för egen räkning. Du är ensam ansvarig för att skapa säkerhetskopior och ersättningar av ditt användarinnehåll på egen bekostnad. Viator har ingen skyldighet att behålla eller förse dig med kopior av ditt användarinnehåll. Vi garanterar inte heller någon sekretess i samband med ditt användarinnehåll.

6.8 All din användning av de interaktiva områdena eller andra delar av webbplatsen som bryter mot föregående strider mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till att du förlorar din rätt att använda de interaktiva områdena och/eller webbplatsen.

7. Länkar till webbplatser från tredje part

7.1 Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än Viator (”tredje parts webbplatser”). Dessa hyperlänkar tillhandahålls bara som referens. Deras närvaro på webbplatsen innebär inte att Viator godkänner materialet på sådana tredje parts webbplatser eller någon form av koppling till dem som driver dem.

7.2 Vi kontrollerar inte webbplatser från tredje parter och ansvarar inte för deras innehåll eller sekretessen eller andra förfaranden som tillhör dem som äger och driver dem.

7.3 Det är ditt ansvar att se till att alla hyperlänkar du väljer och/eller all programvara du laddar ner (oavsett om de hämtas från webbplatsen eller webbplatser från tredje part, och inklusive programvara enligt definitionen i avsnitt 8.2) är fria från virus.

7.4 Ibland kan du på en webbplats från tredje part komma att få frågan om du vill länka din Viator-profil till en profil på sådan webbplats. Detta alternativ är valfritt. Om du bestämmer dig för att länka dina profiler och senare vill inaktivera en sådan länk ska du kontakta webbplatsen från tredje part.

8. Programvara på webbplatsen

8.1 Programvara från webbplatsen lyder under exportlagar i USA. Ingen programvara från webbplatsen får hämtas eller på annat sätt exporteras eller omexporteras (a) till (eller till en medborgare eller invånare i) Kuba, Irak, Sudan, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land för vilket USA har infört handelsförbud, eller (b) till någon på listorna U.S. Treasury Department list of Specially Designated Nationals eller U.S. Commerce Departments Table of Deny Orders. Genom att använda webbplatsen intygar du att du inte befinner dig i, står under kontroll av, eller är medborgare eller boende i något av länderna på dessa listor.

8.2 All programvara (inklusive, utan begränsning, all HTML, XML, Java-kod och Active X-kontroller) som görs tillgänglig för hämtning från webbplatsen (”programvara”) ägs av och är upphovsrättsskyddat arbete som tillhör Viator, eller Viators närstående bolag eller andra tredje parter som identifieras. Din användning av denna programvara styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare som medföljer, eller ingår i, programvaran (”licensavtal”), i förekommande fall. Du får inte installera eller använda någon programvara som åtföljs av eller inkluderar ett licensavtal om du inte först samtycker till villkoren i licensavtalet. För all programvara som kan hämtas på webbplatsen och som inte innehåller ett licensavtal beviljar vi dig, användaren, en begränsad personlig, oöverförbar licens för användning av programvaran för att besöka eller på annat sätt använda denna webbplats i överensstämmelse med föreliggande användarvillkor och för inga andra ändamål.

8.3 Du bekräftar och samtycker till att all programvara som finns på webbplatsen skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtalsbestämmelser. All reproduktion eller omdistribution av programvaran är uttryckligen förbjuden, och kan leda till hårda civil- och straffrättsliga påföljder. De som överträder detta kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

8.4 UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE ÄR ALL KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL EN ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ALLS GARANTERAS ÄR DET ENBART I ENLIGHET MED DET TILLÄMPLIGA LICENSAVTALET.

9. Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden

9.1 Förutom innehåll från tredje parter omfattas webbplatsen och allt innehåll på webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, alla visuella gränssnitt, interaktiva funktioner, anpassad grafik, design, datorkod, produkter, programvara, sammanställning av annat innehåll (t.ex. sammanställning av innehåll från tredje part) och andra element och komponenter på webbplatsen av: ©2019 Viator, Inc. Med ensamrätt. Viator ansvarar inte för innehåll på webbplatser som drivs av andra parter än Viator. Alla andra produkt- eller tjänstenamn eller slogans som visas på webbplatsen (inklusive avseende produkterna) är registrerade varumärken och/eller varumärken baserade på sedvanerätten som tillhör Viator, Inc. och/eller dess leverantörer eller licensgivare, och får inte kopieras, efterliknas eller användas, i sin helhet eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Viator eller varumärkesinnehavaren. Dessutom utgör utseendet och känslan av webbplatsen – inklusive alla sidrubriker, anpassad grafik, knappikoner och skript – Viators servicemärke, varumärke och/eller företagsprofil och får inte kopieras, efterliknas eller användas, i sin helhet eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Viator. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information genom handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt utgör inte eller innebär inga godkännanden, ingen sponsring och inga rekommendationer från Viator.

9.2 Om du får kännedom om en överträdelse av antingen ditt eller vårt varumärke ska du klicka här och följa instruktionerna för Policy för upphovsrättsklagomål. Vi behandlar endast meddelanden om varumärkesintrång som sänds till e-postadressen ta-copyright@tripadvisor.com.

10. Produkter och bokningsreservationer

10.1 Viator tillhandahåller plattformen genom vilken du kan ingå ett avtal med en tredjepartsleverantör av en produkt (”leverantör”). Viator är inte leverantör av någon produkt och ditt avtal om leverans av en produkt som du bokar kommer att göras direkt mellan dig och den aktuella leverantören. För varje bokning agerar Viator som öppet ombudför leverantören, vilket innebär att ett produktsobjekt representerar en inbjudan åt dig att lämna ett erbjudande till en leverantör samt att vi har friheten att godkänna eller avvisa ett sådant erbjudande å leverantörens vägnar. Dessa användarvillkor reglerar din användning av tjänsterna och omfattar din användning av den plattform med vars hjälp du kan lämna ett sådant erbjudande till en leverantör. Tillhandahållandet av den produkt du bokar kommer dock att ske med förbehåll för de villkor som framgår på webbplatsen avseende sådan produkt, all information som görs tillgänglig för dig under bokningsprocessen samt villkoren från den leverantör med vilken du har ett rättsligt avtal avseende leverans av produkten.

10.2 Om du genomför en bokning samtycker du till att granska och vara bunden av den aktuella leverantörens villkor och alla andra regler och riktlinjer som avser produkten (”leverantörens villkor”). Oaktat det föregående ska dessa användarvillkor ha företräde i den utsträckning som leverantörens villkor strider mot dessa användarvillkor avseende din juridiska relation med Viator. Din kommunikation med leverantörer sker på egen risk. Viator avsäger sig allt ansvar gällande åtgärder, underlåtelser, fel, ansvar, garantier, regelöverträdelser eller försumlighet av leverantörer, eller för personskador, dödsfall, skada på egendom eller andra skador eller utgifter som uppstått genom din kommunikation med någon leverantör.

10.3 Viator är inte en resebyrå och tillhandahåller eller äger inga upplevelser. Även om Viator förser webbplatsen med information om produkter och underlättar bokningar, utgör sådana åtgärder inte på något sätt sponsring eller godkännande av sådana leverantörer av Viator eller anknytning mellan Viator och någon leverantör. Även om Viator-medlemmar kan betygsätta och recensera särskilda produkter baserat på sina egna upplevelser, främjar eller rekommenderar Viator inte några produkter. Du är införstådd med att Viator inte ansvarar för att den information som tillhandahålls från leverantörer och/eller som visas på webbplatsen är korrekt eller fullständig.

10.4 Genom att göra en bokning garanterar du att du är minst 18 år, att du har juridisk befogenhet att ingå både detta bindande avtal och ett bindande avtal med leverantören, att använda tjänsterna och att köpa produkten samt att all information du lämnar är sann och korrekt. Du intygar vidare att du endast kommer att använda plattformen för att göra legitima bokningar åt dig själv och/eller andra för vilka du har juridisk behörighet att agera.

11. Prissättning

11.1 Priset för varje produkt anges per person, om inte annat anges.

11.2 Priserna baseras på den lokala taxan vid tiden då priset lämnas, omräknat till den gällande valutakursen enligt vad som fastställts av Viator. Se avsnitt 12 för mer information om valutakonverteringar.

11.3 Prisuppgifterna kan ändras utan föregående meddelande tills en bokning har gjorts.

11.4 Om leverantören inte har angett något annat omfattar priserna inte lokala skatter eller användningsavgifter, inklusive utlandsavresa, säkerhet, hamnavgifter, parkavgifter, tull, immigrering, jordbruk, avgifter för passagerarinrättningar eller internationell transportskatt.

11.5 Tjänster som ingår fastställs av leverantören. Priserna omfattar inte dricks, pass- och visumavgifter, bagage- och personförsäkring, föremål av personlig natur, skatter eller avgifter och inte heller drycker eller livsmedel som leverantören inte uttryckligen har angett vara inkluderade.

12. Valutakonverteringar

12.1 Om Viator tillhandahåller en valutaomvandlare baseras valutakurserna på olika allmänt tillgängliga källor och ska endast betraktas som riktlinjer. Valutakurserna verifieras inte och de faktiska kurserna kan variera. Valutakurser uppdateras kanske inte dagligen och Viator och dess samarbetspartner lämnar inga garantier avseende korrekthet. Viator bär inget ansvar gentemot dig om priserna ändras till följd av valutavariationer.

13. Betalningar

13.1 När du gör en bokning hämtar Viator din betalningsinformation och bearbetar din betalning enligt beskrivningen i avsnitt 14. Därmed agerar Viator som leverantörens betalningsombud som tar emot betalning för den/de aktuella produkten/produkterna på uppdrag av sådana leverantörer. Fullständig betalning med kredit- eller betalkort krävs för att göra en bokning, såvida inget annat anges. Betalningsmottagaren står angiven som Viator/Tripadvisor på ditt kontoutdrag.

13.2 Bokningsbeloppet kan påverkas av skatter, transaktionsavgifter vid utlandsköp, avgifter vid valutaväxling och andra avgifter. Din bank eller ditt betalkortsföretag kan omvandla betalningen till den lokala valutan och debitera avgifter, vilket resulterar i skillnader mellan det belopp som visas genom plattformen och det slutliga belopp som debiteras dig. Viator rekommenderar att du kontaktar din bank eller ditt kortföretag om du har frågor om valutakonvertering eller avgifter.

14. Betalningsbearbetning

14.1 Enligt de här användarvillkoren tillhandahålls betalningsbearbetningstjänsterna för tjänster som erbjuds av Viator Limited på uppdrag av Viator Inc. eller av Viator Inc. eller Viator Systems Pty Limited, beroende på vilken betalningsmetod som användes vid din bokning. Viator Limiteds registrerade kontorsadress är 7 Soho Square, London W1D 3QB, Storbritannien. Viator Systems Pty Limiteds registrerade kontorsadress är Level 5, 219 Cleveland St, Redfern, NSW 2016, Australien.

14.2 I händelse av att du gör en bokning med ett kredit- eller betalkort och din betalning behandlas via en europeisk bank tillhandahålls betalningsbearbetningstjänsterna av Viator Limited på uppdrag av Viator Inc. (i allmänhet anges Viator Limited som referens på ditt kortutdrag). För en bokning som görs med någon annan betalningsmetod tillhandahålls betalningsbearbetningstjänsterna antingen av Viator Inc. eller Viator Systems Pty Limited (enligt vad som anges i det aktuella betalningsutdraget). Om din betalning har behandlats av Viator Limited eller Viator Inc. utgör användarvillkoren ett avtal mellan dig och Viator Inc. Om din betalning behandlades av Viator Systems Pty Limited är användarvillkoren ett avtal mellan dig och Viator Systems Pty Limited och tjänsterna tillhandahålls av Viator Systems Pty Limited. För att undvika oklarheter utgör dessa användarvillkor aldrig ett avtal mellan dig och Viator Limited.

15. Ändringar eller annulleringar av dig

15.1 När en produkt har köpts kan din bokning inte ändras av dig eller annulleras med en återbetalning, såvida inte annat anges i de villkor som gäller för en sådan produkt.

15.2 Med standardpolicyn för avbokning kan du begära en ändring av och/eller avboka en bokning fram till 24 timmar före bokningens starttid. Om upplevelsen inte har en uttrycklig starttid, kommer tidsfristen för att begära en ändring eller avboka i allmänhet att vara kl. 23.59 två dagar före startdatumet. Tiderna beräknas i enlighet med tidszonen för upplevelsen.

15.3 Om någon produkt betecknas som ”All försäljning är slutgiltig” eller med ett i stor sett liknande meddelande (detta inkluderar men är inte begränsat till alla gruppbokningar som görs via vår gruppbokningsavdelning), är den inte återbetalningsbar och kan inte ändras eller annulleras när bokningen är genomförd. En mindre del av produkterna har andra och avvikande avbokningsregler. Under alla omständigheter ska du granska avbokningspolicyn för den aktuella produkten när du bokar. Det är denna policy som gäller och reglerar villkoren för avbokningar och eventuella återbetalningar.

15.4 Utan hinder av avsnitt 15.2 och 15.3, (a) begäranden om modifieringar och ändringar av en bokning, inklusive begäranden om datumändringar (gemensamt, en ”ändringsbegäran”) ska göras online via avsnittet ”Hantera min bokning” på webbplatsen och (b) om det är möjligt att genomföra en ändringsbegäran ska Viator inte ta ut någon avgift för detta, så länge ändringsbegäran mottas av oss inom den tidsfrist som anges i produktförteckningen. Observera att en leverantör kan ta ut en avgift för att tillgodose en ändringsbegäran: under sådana omständigheter måste du betala en sådan avgift för att Viator ska kunna behandla din ändringsbegäran.

15.5 Alla ändringsbegäranden ska behandlas av Viator med förbehåll för tillgänglighet och godkännande från den aktuella leverantören. Viator garanterar inte att en ändringsbegäran kommer att tillgodoses. I den utsträckning leverantören inte vill eller kan godkänna en sådan ändringsbegäran, ska din rätt till återbetalning (i förekommande fall) regleras av avbokningsvillkoren för din bokning.

15.6 Om du gör en bokning med en kampanjkod, eller accepterar en rabatt eller ett specialerbjudande vid utcheckningen, kan din rabatt eller ditt specialerbjudande bli ogiltigt om du gör en ändringsförfrågan efter bokningen.

15.7 Ingen återbetalning kan ske efter att en upplevelse har påbörjats eller avseende någon produkts paket, boende, måltider eller andra tjänster som har börjat utnyttjas.

16. Andra ändringar och avbokningar

16.1 Ibland kan en leverantör ändra en produkt efter köpet, bland annat vad gäller datum, pris, omfattning, vad som ingår i priset, ålderskrav och/eller andra produktegenskaper och/eller krav. Till följd av detta förbehåller sig Viator (å leverantörens vägnar) rätten att när som helst annullera, ändra eller ersätta en produkt som du har köpt, oavsett anledning. Om den ändring som föreslås av leverantören är väsentlig (t.ex. en ändring av datum och/eller en betydande ändring av resplanen) och du är missnöjd med det alternativ som erbjuds, kommer du att vara berättigad till en fullständig återbetalning av det ursprungliga inköpspriset.

16.2 Vi kan efter eget gottfinnande bestämma att det är nödvändigt eller önskvärt för skydd av våra intressen, leverantörens intressen och/eller dina intressen att återkalla våra tjänster, vilket resulterar i att produktens avbokningspolicy och den faktiska avbokningen av en bokning åsidosätts. Vi kan även efter eget gottfinnande besluta att ordna återbetalning till dig för delar av eller hela de belopp som du har debiterats. Du samtycker till att vi och den aktuella leverantören inte ansvarar för sådana avbokningar eller återbetalningar.

17. Pass, visum och försäkring

17.1 När du gör en bokning är du ansvarig för att se till att du uppfyller samtliga inträdeskrav och att dina resedokument, till exempel pass och visum är i sin ordning.

17.2 För information gällande pass- och visumkrav bör du kontakta den berörda ambassaden eller konsulatet. Sådana krav kan komma att ändras när som helst och det är ditt ansvar att kontrollera aktuell information innan du gör en bokning och före avresa. Viator tar inget ansvar om en person nekas ombordstigning på ett flygplan eller inresa i något land, inklusive länder som personen i fråga kanske bara skulle passera igenom på väg till sin destination.

17.3 Eftersom kraven gällande visum och hälsa kan ändras utan föregående meddelande, rekommenderar Viator att du kontrollerar de här kraven hos relevant konsulat före avresan. Det är även ditt ansvar att se till att du rådfrågar din läkare om aktuella rekommendationer gällande vaccinationer innan du reser utrikes samt att du uppfyller alla hälsokrav och följer alla medicinska råd i samband med resan.

17.4 Viator rekommenderar starkt att du köper en omfattande reseförsäkring före avresan för att skydda köpet av din produkt. Om du avbokar resan eller ändrar resedatumen väsentligt kan din reseförsäkring eventuellt ersätta dina avbokningsavgifter och relaterade utgifter. Kontrollera din reseförsäkring noggrant avseende relaterade villkor och bestämmelser.

17.5 Trots att de flesta resor, inklusive resor till internationella resmål, sker utan incidenter kan resor till vissa resmål innebära större risker än andra. Viator uppmanar kunder att granska reseförbud, varningar, meddelanden och råd som utfärdas av USA:s regering och destinationslandets myndigheter innan de bokar resor till internationella resmål. Information om förhållanden i olika länder och de risknivåer som förknippas med resor till vissa internationella resmål tillhandahålls på www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac and www.customs.gov.

17.6 VIATOR GARANTERAR ELLER UTFÄSTER INTE ATT RESOR TILL VILKET RESMÅL SOM HELST KAN REKOMMENDERAS ELLER SKE RISKFRITT OCH VIATOR ANSVARAR DÄRMED INTE FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER I SAMBAND MED RESOR TILL SÅDANA RESMÅL.

18. Vårt ansvar

18.1 LÄS DETTA AVSNITT NOGA. DETTA AVSNITT BEGRÄNSAR VIATORS ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. OM DU INTE FÖRSTÅR VILLKOREN I DET HÄR AVSNITTET ELLER NÅGON ANNANSTANS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR SKA DU BE EN JURIST ATT FÖRKLARA DEM FÖR DIG INNAN DU ÖPPNAR ELLER ANVÄNDER TJÄNSTERNA.

18.2 INFORMATIONEN, INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN, PLATTFORMEN OCH TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS AV VIATOR KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER, INKLUSIVE I FRÅGA OM BOKNINGSTILLGÄNGLIGHET OCH PRISFEL. VIATOR, DESS MODERFÖRETAG, DOTTERBOLAG OCH FÖRETAGSFILIALER (GEMENSAMT ”VIATORS KONCERNBOLAG”) GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN I OCH FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL ELLER ANDRA FELAKTIGHETER SOM RÖR INFORMATIONEN OCH BESKRIVNINGEN AV PRODUKTERNA OCH ANDRA TJÄNSTER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PRISSÄTTNING, TILLGÄNGLIGHET, FOTOGRAFIER, FUNKTIONER, INKLUDERINGAR OCH UTESLUTNINGAR, ALLMÄNNA PRODUKTBESKRIVNINGAR, OMDÖMEN OCH BETYG OSV.). DESSUTOM FÖRBEHÅLLER VIATOR SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT KORRIGERA EVENTUELLA FEL AVSEENDE TILLGÄNGLIGHET OCH PRISER OCH/ELLER AVSEENDE BOKNINGAR SOM GJORTS TILL ETT FELAKTIGT PRIS.

18.3 VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG GÖR INGA UTFÄSTELSER OM INFORMATIONENS, INNEHÅLLETS, PROGRAMVARANS, PLATTFORMENS, PRODUKTERNAS OCH ANDRA TJÄNSTERS LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SYFTE, OCH ATT INKLUDERA ELLER ERBJUDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER UTGÖR INGET GODKÄNNANDE ELLER REKOMMENDATION AV SÅDANA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG. ALLA DESSA TYPER AV INFORMATION, INNEHÅLL, PROGRAMVARA, PLATTFORM, PRODUKTER OCH TJÄNSTER ERBJUDS ”SOM DE ÄR” UTAN NÅGON TYP AV GARANTI. VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE BEFRIELSE FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER HOS PLATTFORMEN. VIATOR FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLT GARANTIANSVAR AVSEENDE INFORMATIONEN, INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN, PLATTFORMEN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE PRODUKTENS SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, SAMT GARANTI AVSEENDE FRÅNVARO AV INTRÅNG, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN.

18.4 LEVERANTÖRERNA ÄR OBEROENDE ENTREPRENÖRER OCH INTE AGENTER ELLER ANSTÄLLDA HOS NÅGOT AV VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG. VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG ANSVARAR INTE FÖR HANDLINGAR, FEL, UTELÄMNANDEN, FRAMSTÄLLNINGAR, GARANTIER, ÖVERTRÄDELSER, VÅRDSLÖSHET ELLER MISSKÖTSEL SOM ORSAKAS AV SÅDANA LEVERANTÖRER ELLER FÖR PERSONSKADOR, DÖDSFALL, EGENDOMSSKADOR ELLER ANDRA SKADOR ELLER KOSTNADER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD DÄRAV ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR VID BOKNING ELLER ANVÄNDNING AV EN PRODUKT. VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG ANSVARAR INTE FÖR, OCH GÖR INGA ÅTERBETALNINGAR VID EVENTUELL FÖRSENING, AVBOKNING, ÖVERBOKNING, STREJK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRA ANLEDNINGAR UTANFÖR DERAS DIREKTA KONTROLL, OCH DE ANSVARAR INTE FÖR YTTERLIGARE KOSTNADER, UNDERLÅTANDEN, FÖRSENINGAR, OMDIRIGERINGAR ELLER ÅTGÄRDER SOM ORSAKATS AV NÅGON MYNDIGHET.

18.5 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRETAG I VIATOR-KONCERNEN (ELLER DERAS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER OCH NÄRSTÅENDE BOLAG) HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFMÄSSIGA, TILLFÄLLIGA OCH SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV DATA ELLER INFORMATION ELLER KOSTNADER FÖR ATT ANSKAFFA ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER) SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR SAMBAND MED EN PRODUKT ELLER EN BOKNING, ELLER DIN TILLGÅNG TILL, VISNING ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OAVSETT OM DE BASERAS PÅ EN TEORI OM VÅRDSLÖSHET, AVTAL, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, OCH ÄVEN OM VIATOR HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

18.6 Om något av Viator-koncernens företag befinns vara ansvarigt för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av eller på något sätt är kopplade till din användning av tjänsterna eller till en bokning eller användning av en produkt, kommer ansvaret för Viator-koncernens företag under inga omständigheter att överstiga, sammanlagt, det större av (a) det belopp som betalats till Viator för den bokning som ger upphov till anspråket, eller (b) ett hundra dollar (100,00 USD).

18.7 Ansvarsbegränsningen som anges i detta avsnitt 18 avspeglar riskfördelningen mellan parterna. De begränsningar som beskrivs i detta avsnitt gäller även om eventuella begränsade påföljder som anges i dessa användarvillkor inte fått avsedd effekt. Ansvarsbegränsningarna i de här användarvillkoren utfaller till fördel för Viator-koncernens företag.

19. Ditt ansvar

19.1 Du samtycker till att försvara och gottgöra Viator och Viator-koncernens företag och alla deras respektive tjänstemän, chefer, anställda och ombud från och mot alla anspråk, grunder för talan, krav, processer, domstolsförhandlingar, utredningar, förluster, skadestånd, böter, påföljder, arvoden, utgifter, kostnader och alla andra skulder oavsett slag, inklusive men inte begränsat till rimliga rättsliga avgifter och ombudsavgifter som uppstår till följd av eller i anknytning till:

a. ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som åberopas häri, b. din överträdelse av någon lag, regel, föreskrift eller riktlinje, c. din överträdelse, kränkning eller förskingring av tredje parts rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, rättigheter till publicitet eller sekretess, d.din användning av tjänsterna (inklusive webbplatsen), e. din bokning eller användning av någon produkt eller f. din vårdslöshet eller uppsåtliga misskötsel.

20. Bekymmersfria utflykter i land

20.1 För produkter som listats som en ”Bekymmersfri utflykt i land”, om du (a) köper en sådan produkt för inlösen i en viss anlöpningshamn och (b) inte har avlämnats av den aktuella leverantören i tid för ombordstigning, ordnar Viator (med förbehåll för avsnitt 20.2 och 20.3) nödvändig transport till nästa anlöpshamn.

20.2 Policyn som anges i detta avsnitt 20.1–20.4 gäller endast när du, utan eget vållande, inte återvänder till fartyget i tid för ombordstigning. Policyn ogiltigförklaras om förseningen orsakas av dina egna handlingar och/eller om du har avvikit från den av dig bokade upplevelsen.

20.3 För att kunna utnyttja den här policyn måste du ge Viator fartygets korrekta ankomst- och avgångsinformation och se till att det finns tillräckligt med tid (minst två timmar) mellan upplevelsens sluttid och fartygets avgångstid. Du måste kontakta Viator direkt och så snart som möjligt för att begära transport till nästa anlöpningshamn eftersom du inte kan boka en egen resa utan att upphäva denna policy.

20.4 Under förutsättning att du är behörighet hjälper Viator dig med bokningen av din resa till nästa anlöpningshamn (den får inte överstiga 1 000 USD per person).

20.5 I tillägg till det skydd som erbjuds enligt avsnitt 20.1–20.4 ska du kontakta Viator inom 14 dagar om ditt fartyg missar en anlöpningshamn eller är så försenat att du missar starttiden för din Bekymmersfria utflykt. När vi kan verifiera fartygets faktiska resplan utfärdar vi en återbetalning till dig.

21. Viator-biljetter

21.1 Du kommer att få en Viator-märkt biljett (eller en kupong från leverantören) (i endera fallet en ”biljett”) för varje produkt du bokar. Dessa biljetter utfärdas å den aktuella leverantörens vägnar. För att öppna och skriva ut din biljett blir du omdirigerad till en säker webbsida som tillhandahålls av Viator och som innehåller en länk till din biljett. Med vissa bokningar kommer du att få en elektronisk biljett samt, eller i stället för, en pappersbiljett.

21.2 Du måste visa upp den ursprungliga, autentiska biljetten för den aktuella leverantören när du löser in din produkt. Din bokning kan inte lösas in eller återköpas om du inte kan visa upp en giltig biljett. Se till att du läser de villkor och bestämmelser som gäller för din bokning för att förstå vad leverantören behöver i form av biljettpresentation.

21.3 Av säkerhetsskäl måste du visa upp giltig fotolegitimation och underteckna biljetten när du löser in biljetten.

21.4 I vissa fall kan en leverantör även kräva att du visar det betalkort som användes för att köpa din produkt vid tidpunkten för inlösen. Detta gäller vanligen för biljetter till sevärdheter och shower. Du bör få information om huruvida detta krävs eller inte i kassan. Vid eventuella frågor om ett sådant krav ska du kontakta Viators kundtjänstteam.

22. Allmänna bestämmelser

22.1 Du intygar att inget samarbetsbolag, ingen agentur, inget partnerskap och inget anställningsförhållande finns mellan dig och något av Viator-koncernens företag till följd av de här användarvillkoren eller användning av tjänsterna.

22.2 Viators åtaganden enligt dessa användarvillkor regleras av gällande lagstiftning och juridiska processer. Ingenting i dessa användarvillkor upphäver Viators rätt att uppfylla juridiska krav och bestämmelser från statliga myndigheter och rättsväsendet avseende din användning av tjänsterna och information som har skickats till eller samlats in av Viator med hänsyn till sådan användning. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till att väcka talan eller lägga fram anspråk till följd av eller i samband med din åtkomst eller användning av tjänsterna inom två (2) år efter den dag då detta anspråk eller denna talan uppstod eller ackumulerades, annars kommer detta anspråk eller denna talan oåterkalleligt att förfalla.

22.3 Om någon del av dessa användarvillkor fastställs vara ogiltig eller overkställbar enligt tillämplig lagstiftning inklusive, men inte begränsat till, ovan angivna garanti- och ansvarsbegränsningar, ska det ogiltiga eller overkställbara villkoret ersättas med ett villkor som så nära som möjligt överensstämmer med det ursprungliga villkorets syfte och de kvarvarande reglerna i dessa användarvillkor ska fortsätta gälla med full verkan.

22.4 Dessa användarvillkor (och övriga regler och villkor som refereras till häri) utgör hela avtalet mellan dig och Viator beträffande tjänsterna och ersätter alla tidigare eller samtida elektroniska, muntliga eller skriftliga avtal och erbjudanden mellan dig och Viator vad beträffar tjänsterna. Ett tryckt exemplar av dessa användarvillkor och eventuella meddelanden som förmedlats i elektronisk form utgör en godtagbar och giltig handling vid rättsliga eller administrativa processer som har sitt ursprung i eller berör användarvillkoren, i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument som ursprungligen framställts och handhafts i skriftlig form.

22.5 Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

23. Jurisdiktion och gällande lagar

23.1 Tjänsterna tillhandahålls av en amerikansk enhet och dessa användarvillkor styrs av lagarna i delstaten Massachusetts, USA. Du samtycker härmed till den exklusiva rättsliga behörigheten för domstolarna i Boston, Massachusetts, USA, och stipulerar att det är rättvist och lämpligt att alla tvister som härrör från eller uppstår i samband med användningen av tjänsterna hanteras av dessa domstolar. Du godkänner att eventuella krav du har gentemot Viator som härrör från eller uppstår i samband med tjänsterna måste hanteras och lösas av en behörig domstol med ämneskompetens och som finns i Boston, Massachusetts.

23.2 Användningen av tjänsterna är ej godkänd i jurisdiktioner som inte tillåter alla bestämmelser i dessa regler och villkor, bland annat denna punkt. Ovanstående ska inte gälla i den utsträckning gällande lagar i ditt land kräver tillämpning av en annan lag och/eller jurisdiktion och detta inte kan exkluderas genom avtal.