Sök efter en plats eller aktivitet

Viators användarvillkor

Senast uppdaterad: Januari 24, 2024

Välkommen till Viator! Vi hjälper användare att kolla upp och boka reseupplevelser, publicera åsikter om upplevelserna och delta i interaktiva reseforum. Men vi är inte en rese- eller rundtursbyrå och tillhandahåller inte upplevelserna själva. När du gör en bokning köper du en rundtur, biljett eller annan tjänst direkt från den utomstående leverantören.

Dessa Användarvillkor gäller för all användning av Viators tjänster. Läs noga igenom dessa Användarvillkor, eftersom de innehåller viktig information gällande dina lagstadgade rättigheter samt begränsningar av dessa rättigheter. De innehåller även ett avsnitt om gällande lagar och domstolars behörighet vid eventuell tvist. Genom att komma åt eller använda Viators tjänster anger du att du har läst dessa Användarvillkor och samtycker till att omfattas av dem. Om du inte samtycker till alla dessa Användarvillkor har du inte tillstånd att komma åt eller använda tjänsterna.

1. Inledning

1.1 I dessa Användarvillkor och Sekretesspolicyn (tillsammans ”Användarvillkor”) anges villkoren enligt vilka Viator, Inc. (ett Delaware-företag, tillsammans med vissa angivna dotterbolag och samarbetspartner: ”Viator”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”) tillhandahåller tjänster (”Tjänsterna”) genom Viators bokningsplattform (”Plattformen”) som tillhandahålls genom vår webbplats (www.viator.com/sv-SE/, tillsammans med alla tillhörande domäner, White Label- och dotterbolagswebbplatser, mobila egendomar och relaterade applikationer, som tillsammans kallas ”Webbplats”) samt via telefon. När vi hänvisar till ”dig” menar vi en person som har åtkomst till eller använder Tjänsterna. Viator är inte en rese- eller rundtursbyrå eller en leverantör av rundturer, aktiviteter eller upplevelser. När du gör en bokning använder du Plattformen för att sluta avtal med utomstående leverantörer. Viator ingår i Tripadvisor-koncernen (hädanefter ”Koncernen”).

1.2 Om du vill kontakta Viator kan du gå till Viators kundtjänstsida där det finns kontaktuppgifter för oss. Du kan även skicka ett brev till följande adress: Viator, Inc., 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, USA.

1.3 Dessa Användarvillkor styr din relation till oss gällande din användning av Tjänsterna, inklusive eventuella rundturer, biljetter, sevärdheter, aktiviteter och/eller upplevelser som du bokar (kallas ”Upplevelse” i dessa Användarvillkor) som har annonserats på Webbplatsen och tillhandahålls av en utomstående leverantör (var och en är en ”Produkt”).

1.4 Genom att använda eller komma åt Tjänsterna, boka en Produkt (”Boka”, ”Bokning”) och/eller skapa ett konto på webbplatsen (ett ”Viator-konto”) samtycker du till att omfattas av dessa Användarvillkor utan någon ändring, och du intygar att du har läst och förstått dem. Vid alla Bokningar ska personen som gör Bokningen anses ha accepterat dessa Användarvillkor för alla personer som anges i Bokningen.

1.5 Vi kan uppdatera eller på annat sätt ändra dessa Användarvillkor när som helst, och du förstår och samtycker till att din fortsatta åtkomst till eller användning av Tjänsterna efter sådan ändring innebär att du samtycker till de uppdaterade Användarvillkoren. Vi anger datumet då de senaste uppdateringarna av Användarvillkoren gjordes högst upp på denna sida, och de uppdaterade Användarvillkoren träder i kraft när de publiceras. Det är ditt ansvar att kontrollera den här sidan med jämna mellanrum för att granska den senaste versionen av dessa Användarvillkor.

1.6 WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA INTYGANDEN GÄLLANDE ÖVERSÄTTNINGARNA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA INTYGANDEN OM EXAKTHET OCH TILLFÖRLITLIGHET SAMT UNDERFÖRSTÅDDA INTYGANDEN OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

2. Användning av tjänsterna

2.1 Som ett villkor för din användning av Tjänsterna intygar och garanterar du att (i) all information som du tillhandahåller under användningen av Tjänsterna är sann, korrekt, aktuell och fullständig och (ii) att du är minst 13 år för att använda Webbplatsen. Viator samlar inte medvetet in information om någon person under 13 år.

2.2 Viator tillåter endast din användning av Tjänsterna för personlig, icke-kommersiell användning och/eller för att göra legitima förfrågningar för att Boka Produkterna som erbjuds. Du samtycker till att inte använda dessa Tjänster för att göra några spekulativa, falska eller bedrägliga förfrågningar eller Bokningar.

2.3 Du intygar och garanterar även att du (a) inte är tillfälligt avstängd och att Viator inte tidigare har förbjudit dig att använda Tjänsterna, (b) inte agerar på uppdrag av en av Viators konkurrenter, (c) inte kommer att skapa mer än ett Viator-konto och (d) har fullständig möjlighet och auktoritet att ingå detta juridiskt bindande avtal och att du inte därmed bryter mot andra avtal som du är en del av.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande neka åtkomst till Tjänsterna till vem som helst, när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till för överträdelser av dessa Användarvillkor.

2.5 När du kommer åt eller använder Webbplatsen kan du exponeras för innehåll som är anstötligt, oanständigt, felaktigt, stötande eller på annat sätt olämpligt. Viator stödjer inte sådant innehåll och kan inte intyga att det är korrekt. Du kommer därför åt och använder Webbplatsen på egen risk.

3. Viator-konton

3.1 Du kan behöva skapa ett Viator-konto och tillhandahålla information om dig själv för att kunna använda vissa av funktionerna på Webbplatsen och andra Tjänster, inklusive när du gör en Bokning. Du ansvarar för att hålla lösenordet och inloggningsuppgifterna för ditt Viator-konto konfidentiella (”Inloggningsuppgifter för Viator-kontot”). Du ansvarar även helt för alla aktiviteter (inklusive Bokningar) som utförs kopplat till ditt Viator-konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om eventuell oauktoriserad användning av ditt Viator-konto.

3.2 Ditt Viator-konto är endast avsett för personligt bruk. Du får inte låtsas vara någon annan (t.ex. anta en kändis identitet), skapa ett Viator-konto för någon annan än dig själv, tillhandahålla en e-postadress eller andra personuppgifter för någon annan än dig eller skapa flera Viator-konton.

3.3 Vi kan avsluta eller tillfälligt avbryta åtkomsten till ditt Viator-konto eller din förmåga att använda Tjänsterna, helt eller delvis, efter eget gottfinnande och oavsett anledning, utan meddelande eller någon ansvarsskyldighet. Vi kan till exempel avsluta eller tillfälligt avbryta ditt Viator-konto eller din förmåga att använda Tjänsterna om du missbrukar Webbplatsen. Det kan innebära att du förlorar åtkomsten till ditt Viator-konto, Webbplatsen, Användarinnehåll (definieras i Avsnitt 6.1), Webbplatsinnehåll (definieras i Avsnitt 4.1) och/eller annan relaterad information.

3.4 Du kan avsluta ditt Viator-konto när som helst genom att kontakta oss och be oss avsluta ditt Viator-konto, eller genom att sluta använda alla delar av Tjänsterna. Om du avslutar ditt Viator-konto kan vi fortsätta visa ditt tidigare publicerade Användarinnehåll och måste inte ta bort något av ditt Användarinnehåll.

3.5 SOM EN ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER DU TILL FÖLJANDE: (1) VARKEN VIATOR ELLER DESS DOTTERBOLAG HAR NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER ANDRA FÖR EVENTUELLA OAUKTORISERADE BOKNINGAR SOM GÖRS MED DITT VIATOR-KONTO OCH/ELLER INLOGGNINGSUPPGIFERNA FÖR DITT VIATOR-KONTO. (2) OAUKTORISERAD ANVÄNDNING AV DITT VIATOR-KONTO OCH/ELLER INLOGGNINGSUPPGIFTERNA FÖR DITT VIATOR-KONTO KAN LEDA TILL ANSVARSSKYLDIGHET FÖR DIG GENTEMOT VIATOR OCH ANDRA ANVÄNDARE.

4. Förbjudna aktiviteter på webbplatsen

4.1 Innehållet och informationen på Webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, meddelanden, data, information, text, musik, ljud, foton, grafik, video, kartor, ikoner, programvara (inklusive Programvara, som definieras i Avsnitt 8.2), kod eller annat material, som tillsammans kallas ”Webbplatsinnehållet” i detta dokument), samt den infrastruktur som används för att tillhandahålla Webbplatsinnehållet, tillhör oss. Du samtycker till att inte på annat sätt ändra, kopiera, distribuera, skicka, visa, framföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja eller sälja vidare något Webbplatsinnehåll eller några produkter eller tjänster som erhålls från eller genom Webbplatsen. Det krävs föregående skriftligt tillstånd från Viator för all annan användning av Webbplatsinnehållet, produkterna och/eller tjänsterna.

4.2 Du samtycker även till att inte, och inte hjälpa andra att,

a. använda Webbplatsen eller Webbplatsinnehållet för något kommersiellt eller illegalt syfte

b. komma åt, övervaka eller kopiera något Webbplatsinnehåll med robot, spindel, skrapning eller andra automatiserade metoder eller en manuell process för att komma åt, skrapa, indexera, hämta eller på annat sätt använda Webbplatsen eller något Webbplatsinnehåll för något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd

c. bryta mot restriktionerna i något robotförbud på Webbplatsen eller kringgå andra åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa åtkomst till Webbplatsen

d. vidta några åtgärder som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga, en oskälig eller oproportionellt stor börda på vår infrastruktur eller innebär överdrivna trafikkrav på Webbplatsen

e. skapa djupa länkar till någon del av Webbplatsen i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd

f. ”avbilda”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av Webbplatsen i en annan webbplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd

g. försöka ändra, översätta, anpassa, redigera, bryta ned, plocka isär eller demontera någon Programvara

h. använda Webbplatsen för att hota, förfölja, bedra, hetsa, trakassera eller förespråka trakassering av en annan person, eller på annat sätt påverka en annan användares användning av Webbplatsen

i. använda Webbplatsen för att skicka eller sända skräppost, kedjebrev, tävlingar, pyramidspel, enkäter eller andra massmeddelanden, vare sig de är kommersiella eller inte

j. använda Webbplatsen på ett sätt som kan leda till en intressekonflikt, såsom att utbyta omdömen med andra affärsägare eller skriva eller be om omdömen

k. använda Webbplatsen för att främja trångsynthet eller diskriminering mot skyddade grupper

l. använda Webbplatsen för att bryta mot en tredje parts rättighet, inklusive överträdelser av förtroende, upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet, ideell upphovsrätt, sekretessrätt, rätt till publicitet eller annan immateriell eller äganderelaterad rättighet

m. använda Webbplatsen för att skicka eller sända pornografi eller illegalt innehåll

n. använda Webbplatsen för att be om personuppgifter från minderåriga, eller för att skada eller hota att skada någon person, inklusive minderåriga

o. försöka få oauktoriserad åtkomst till Webbplatsen, användarkonton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till Webbplatsen genom hackning, lösenordsgrävning eller andra metoder

p. använda Webbplatsen för att skicka datorvirus, maskar, defekter, trojaner eller andra skadliga objekt (tillsammans ”Virus”)

q. använda en enhet, programvara eller rutin som hindrar Webbplatsen från att fungera som den ska eller på annat sätt försöka hindra Webbplatsen från att fungera

r. använda Webbplatsen för att bryta mot datornätverks säkerhet eller upptäcka lösenord eller säkerhetskrypteringskoder

s. störa eller påverka Webbplatsens säkerhet, eller på annat sätt skada den

t. ta bort, kringgå, inaktivera, skada eller på annat sätt påverka eventuella säkerhetsrelaterade funktioner på Webbplatsen, funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av Webbplatsinnehåll eller funktioner som genomdriver begränsningar av användningen av Webbplatsen.

5. Elektronisk kommunikation

5.1. När du använder Viators Webbplats eller skickar e-postmeddelanden, SMS eller annan kommunikation till oss från din dator eller mobila enhet kommunicerar du elektroniskt med oss och samtycker till att vi får kommunicera med dig på en rad olika sätt, såsom genom e-post, pushnotiser i appen eller notiser och meddelanden på Webbplatsen. Du kan sluta prenumerera på marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden genom att skicka ett meddelande till unsubscribe@viator.com, men vi kan fortfarande skicka ej marknadsföringsrelaterade meddelanden till dig, såsom meddelanden om kommande Bokningar.

5.2 Som en del av våra Tjänster delar vi information med företag i Koncernen för att kunna tillhandahålla information om specialerbjudanden, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Sådan information skickas vanligtvis via nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden. De utgör ett sätt för oss att lära känna dig och dina preferenser bättre, både vad gäller våra Tjänster och tjänster från andra företag i Koncernen. Det innebär att vi kan anpassa tjänsterna beroende på dina preferenser.

6. Innehåll

6.1. Du och andra användare av Webbplatsen kan bidra till Webbplatsen på flera sätt, inklusive genom att skicka e-postmeddelanden, skriva omdömen, göra inlägg, ladda upp och publicera foton eller videor, skriva kommentarer eller göra förslag, skicka in idéer, fylla i offentliga profiler, betygsätta andra användares inlägg och göra andra liknande inlägg eller inskickningar till Webbplatsen och/eller till Viator i övrigt (tillsammans ”Användarinnehåll”). Vi kan använda Användarinnehåll på flera olika sätt, inklusive men inte begränsat till att visa det på Webbplatsen, omformatera det, översätta det till andra språk, redigera det för klargörande eller av grammatiska skäl, inkludera det i annonser och andra verk, skapa härledda verk från det, främja det och distribuera det, och låta andra göra detsamma för sina webbplatser, mobila egendomar, applikationer och mediaplattformar.

6.2. När du skickar in Användarinnehåll beviljar du Viator och dess dotterbolag en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, helt betald, oupphörlig, överlåtbar, oåterkallelig och helt underlicensierbar rättighet att (a) använda, reproducera, ändra, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa och spela upp Användarinnehållet världen över i alla typer av befintliga och framtida media, oavsett syfte, och (b) använda namnet som du skickar in tillsammans med Användarinnehållet. Du samtycker till att Viator kan välja att ange källa till ditt Användarinnehåll efter eget gottfinnande. Du ger även Viator rätt att vidta juridiska åtgärder mot en fysisk eller juridisk person som bryter mot dina eller Viators rättigheter gällande Användarinnehållet genom ett brott mot dessa Användarvillkor. Du godkänner och samtycker till att Användarinnehåll inte är konfidentiellt eller äganderättsligt. Om det fastställs att du behåller ideell upphovsrätt (inklusive rätt till tillskrivning eller integritet) för Användarinnehållet intygar du härmed (a) att du inte kräver att personligt identifierbar information används i anslutning till Användarinnehåll eller härledda verk eller uppgraderingar eller uppdateringar därav, (b) att du inte motsätter dig att Viator eller dess licenstagare, efterföljare eller tillträdare publicerar, använder, ändrar, raderar eller utnyttjar Användarinnehåll, (c) att du för all framtid avstår från och accepterar att inte kräva eller hävda rätt till någon eller all ideell upphovsrätt som författare till Användarinnehållet, (d) att du för evigt frisläpper Viator och dess licenstagare, efterföljare och tillträdare från alla anspråk som du annars skulle kunna göra mot Viator gällande sådan ideell upphovsrätt.

6.3 Viator och dess dotterbolag kan visa annonser och annan information bredvid eller inuti ditt Användarinnehåll på Webbplatsen. Du har inte rätt till någon ersättning för sådana annonser. Sådan annonserings stil, metod och omfattning kan ändras utan att du underrättas.

6.4 Webbplatsen kan innehålla diskussionsforum, anslagstavlor, omdömestjänster eller andra forum där du och andra användare på Webbplatsen kan publicera Användarinnehåll (”Interaktiva områden”). Inom dessa Interaktiva områden ansvarar du helt för din användning av de Interaktiva områdena och använder dem på egen risk. När du använder Interaktiva områden samtycker du uttryckligen till att inte lägga ut, ladda upp, överföra, distribuera, lagra, skapa eller på annat sätt publicera genom Webbplatsen något Användarinnehåll som omfattar eller inkluderar

a. innehåll som är illegalt, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, oanständigt, otuktigt, suggestivt, trakasserande, hotfullt, inkräktande mot sekretessen eller publicitetsrättigheter, smädligt, provocerande, bedrägligt eller på annat sätt stötande

b. innehåll som utgör, uppmuntrar till eller tillhandahåller instruktioner för brottslig verksamhet, kränker tredje parters rättigheter eller som på annat sätt kan leda till ansvarsskyldighet eller strider mot lokal, delstatlig, nationell eller internationell lagstiftning, inklusive och utan begränsning föreskrifterna från United States Securities and Exchange Commission (SEC) eller regler från en börs såsom New York Stock Exchange (NYSE), American Stock Exchange eller NASDAQ

c. innehåll som kan inkräkta på patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra immateriella eller äganderelaterade rättigheter för någon part

d. innehåll som efterliknar en person eller ett företag eller på annat sätt felaktigt framställer din koppling till en person eller ett företag, inklusive Viator

e. marknadsföring, politiska kampanjer, annonser, tävlingar, utlottningar eller lockkampanjer

f. privat information från en tredje part, inklusive men utan begränsning efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och kreditkortsnummer

g. virus, korrumperade data eller andra skadliga, splittrande eller destruktiva filer

h. innehåll som inte är relaterat till ämnet för de Interaktiva områden där sådant Användarinnehåll publiceras

i. innehåll eller länkar till innehåll som, efter Viators eget gottfinnande, (a) bryter mot föregående avsnitt i detta dokument, (b) är stötande, (c) begränsar eller hindrar en annan person från att använda eller njuta av de Interaktiva områdena eller Webbplatsen och/eller (d) kan utsätta Viator eller dess dotterbolag eller användare av Webbplatsen för skada eller ansvarsskyldighet av något slag.

6.5 Du ansvarar helt för det Användarinnehåll du skickar in. Du åtar dig alla risker kopplade till Användarinnehållet, inklusive att någon förlitar sig på att det är korrekt, fullständig eller användbart, eller din delning av information i Användarinnehållet som innebär att du kan identifieras. Du intygar att du äger, eller har de tillstånd som krävs för att använda och auktorisera användningen av, Användarinnehållet enligt beskrivningen i detta dokument. Du får inte antyda att Användarinnehållet på något sätt sponsras eller stöds av Viator.

6.6 Viator tar inget ansvar och har ingen ansvarsskyldighet för Användarinnehåll som publiceras, lagras eller överförs av dig eller en tredje part, eller för förlust eller skada av detta. Viator är heller inte ansvarigt för eventuella misstag, ärekränkningar, förtal, förolämpningar, utelämnanden, lögner, obsceniteter, pornografi eller svordomar som du stöter på.

6.7 Viator har inget ansvar att granska, redigera eller övervaka något Användarinnehåll, men Viator förbehåller sig rätten att, och har fullständig handlingsfrihet att, ta bort, granska, översätta eller redigera Användarinnehåll när som helst och oavsett anledning, utan meddelande, och/eller att ge tredje parter i uppdrag att utföra sådana aktiviteter för Viator. Du ansvarar helt för att skapa säkerhetskopior och ersättningar av ditt Användarinnehåll och ska stå för kostnaden och omkostnaden för det. Viator har inget ansvar att behålla eller tillhandahålla dig med kopior av ditt Användarinnehåll, och vi garanterar inte att ditt Användarinnehåll förblir konfidentiellt.

6.8 Din användning av de Interaktiva områdena eller andra delar av Webbplatsen som bryter mot det föregående bryter mot dessa Användarvillkor och kan bland annat leda till att din rätt att använda de Interaktiva områdena och/eller Webbplatsen upphör eller avbryts tillfälligt.

7. Länkar till tredje parters webbplatser

7.1 Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än Viator (”Tredje parters webbplatser”). Dessa hyperlänkar tillhandahålls bara som referens. Det faktum att de finns på Webbplatsen innebär inte att Viator stödjer materialet på de tredje parternas webbplatser eller har någon koppling till dess operatörer.

7.2 Vi kontrollerar inte Tredje parters webbplatser och ansvarar inte för innehållet på dem eller sekretessen och andra förfaranden för de som äger och driver dem.

7.3 Det är ditt ansvar att säkerställa att de hyperlänkar du väljer och/eller den programvara du laddar ned (från Webbplatsen eller Tredje parters webbplatser, och inklusive Programvara som definieras i Avsnitt 8.2) är fria från Virus.

7.4 I vissa fall kan du se ett meddelande på Tredje parters webbplatser om ifall du vill länka din Viator-profil till en profil på den Tredje partens webbplats. Det är valfritt att göra det. Om du väljer att länka dina profiler och sedan vill ta bort länken bör du kontakta den Tredje partens webbplats.

8. Programvara på webbplatsen

8.1 Programvara från Webbplatsen lyder under exportlagar i USA. Ingen programvara från Webbplatsen får laddas ned eller på annat sätt exporteras eller återexporteras (a) in i (eller till en medborgare eller invånare av) Kuba, Irak, Sudan, Nordkorea, Iran, Syrien eller ett annat land som USA har handelsförbud mot eller (b) till någon på USA:s finansdepartements lista med särskilt utsedda medborgare eller USA:s handelsdepartements tabell med order om förnekande. Genom att använda Webbplatsen intygar och garanterar du att du inte befinner dig i, kontrolleras av eller är medborgare av eller invånare i något av dessa länder eller länderna på dessa listor.

8.2 Programvara (inklusive, utan begränsning, HTML, XML, Java-kod och Active X-kontroller) som tillhandahålls för nedladdning från Webbplatsen (”Programvara”) ägs av eller är ett varumärkesskyddat verk som tillhör Viator, Viators dotterbolag eller identifierade tredje parter. Din användning av denna Programvara styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, som medföljer eller ingår i Programvaran (”Licensavtal”), om tillämpligt. Du får inte installera eller använda någon Programvara som åtföljs av eller inkluderar ett Licensavtal om du inte först samtycker till villkoren i Licensavtalet. För all Programvara som görs tillgänglig för nedladdning på Webbplatsen och som inte åtföljs av ett Licensavtal beviljar vi dig, användaren, härmed en begränsad, personlig, oöverlåtlig licens för användning av Programvaran för att besöka eller på annat sätt använda Webbplatsen i enlighet med dessa Användarvillkor och inte för något annat syfte.

8.3 Du bekräftar och samtycker till att all programvara på Webbplatsen skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördrag. All reproduktion eller omdistribution av Programvaran är uttryckligen förbjuden, och kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder. De som överträder detta kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

8.4 UTAN BEGRÄNSNING AV FÖREGÅENDE ÄR ALL KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL EN ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER REDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ALLS GARANTERAS ÄR DET ENBART I ENLIGHET MED VILLKOREN I DET TILLÄMPLIGA LICENSAVTALET.

9. Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden

9.1 Bortsett från Tredje parters innehåll är Webbplatsen och allt innehåll på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till visuella gränssnitt, interaktiva funktioner, anpassad grafik, design, datorkod, produkter, programvara, sammanställningar av annat innehåll (såsom sammanställningar av tredje parters innehåll) samt andra element och komponenter på Webbplatsen, ©2019 Viator, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Viator ansvarar inte för innehåll på webbplatser som drivs av andra parter än Viator. Alla andra produkt- eller tjänstenamn eller slogans som visas på Webbplatsen (inklusive för Produkterna) är registrerade varumärken och/eller varumärken baserade på sedvanerätten som tillhör Viator, Inc. och/eller dess leverantörer eller licensgivare och får inte kopieras, efterliknas eller användas, i sin helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Viator eller varumärkesinnehavaren. Dessutom är utseendet och känslan av Webbplatsen, däribland alla sidrubriker, anpassad grafik, knappikoner och skript, servicemärken, varumärken och/eller företagsprofilen som tillhör Viator och får inte kopieras, efterliknas eller användas, i sin helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Viator. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns på Webbplatsen tillhör respektive ägare. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information genom handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller annat utgör inte, och innebär inte, Viators godkännande, sponsring eller rekommendation av detta.

9.2 Om du känner till en överträdelse av ditt eller vårt varumärke ska du klicka här och följa anvisningarna för Policyn om upphovsrättsklagomål. Vi besvarar bara meddelanden om varumärkesöverträdelser på e-postadressen ta-copyright@tripadvisor.com.

10. Produkter och bokningar

10.1. Viator tillhandahåller Plattformen genom vilken du kan ingå avtal med en utomstående leverantör av en Produkt (”Leverantör”). Viator är inte en leverantör för någon Produkt och ditt avtal om tillhandahållande av en Produkt som du Bokar sluts mellan dig och Leverantören i fråga. För varje Bokning agerar Viator som ett angivet ombud för Leverantören, vilket betyder att en produktannons utgör en inbjudan till dig att ge Leverantören ett erbjudande, och att vi kan acceptera eller neka erbjudanden å Leverantörens vägnar. Dessa Användarvillkor omfattar din användning av Tjänsterna, vilket kan inkludera din användning av Plattformen där du ger erbjudanden till Leverantörer. Men tillhandahållandet av Produkten som du Bokar omfattas av de villkor som visas på Webbplatsen med hänsyn till Produkten i fråga, eventuell information som tillhandahålls till dig under Bokningen och Leverantörens villkor, med vilken du har ett lagligt avtal om att tillhandahålla Produkten. Om du har en fråga om en Produkt som inte besvaras i informationen på Webbplatsen och vars svar kan påverka ditt beslut att Boka Produkten (inklusive, men inte begränsat till, ifall en Leverantör tillåter att du tar med dig ett husdjur eller tjänstedjur) är det ditt ansvar att kontakta Viator innan du genomför Bokningen och få din fråga besvarad. När du har gjort en Bokning omfattas du av avbokningspolicyn enligt produktannonsen.

10.2 Om du gör en Bokning samtycker du till att granska och omfattas av den tillämpliga Leverantörens villkor samt andra regler eller policyer gällande Produkten (”Leverantörens villkor”). Oaktat föregående ska dessa Användarvillkor råda ifall Leverantörens villkor är oförenliga med dessa Användarvillkor gällande din juridiska relation till Viator. Dina interaktioner med Leverantörer sker på egen risk. Viator ansvarar inte för något gällande Leverantörers åtgärder, underlåtelser, fel, intyganden, garantier, överträdelser eller försumlighet eller för personskador, dödsfall, skada på egendom eller andra skador eller utgifter till följd av dina interaktioner med en Leverantör.

10.3 Viator är inte en resebyrå och tillhandahåller eller äger inte några Upplevelser. Viator tillhandahåller Webbplatsen med information om Produkter och underlättar Bokningar, men dessa åtgärder utgör inte på något sätt Viators sponsring eller godkännande av Leverantörerna, eller något partnerskap mellan Viator och Leverantörer. Viator-medlemmar kan betygsätta och lämna omdömen för Produkter baserat på sina egna upplevelser, men Viator stödjer eller rekommenderar inga Produkter. Du samtycker till att Viator inte ansvarar för att information som det erhåller från Leverantörer och/eller som visas på Webbplatsen är korrekt eller fullständig.

10.4 Genom att göra en Bokning garanterar du att du är minst 18 år, att du har laglig rätt att ingå både detta bindande avtal och ett bindande avtal med Leverantören och att använda Tjänsterna och köpa Produkten och att all information som du tillhandahåller är sann och korrekt. Du samtycker även till att endast använda Plattformen för att göra legitima Bokningar för dig och/eller andra för vilka du har laglig rätt att agera.

11. Prissättning

11.1 Priset för varje Produkt anges per person, såvida inte annat anges.

11.2 Priser baseras på lokalt pris då informationen tillhandahålls, omvandlat enligt den rådande valutasatsen, enligt Viators beslut. Det finns mer information om valutaomvandling i Avsnitt 12.

11.3 Priser kan ändras utan föregående meddelande tills en Bokning görs.

11.4 Såvida inte Leverantören har angett något annat inkluderar inte priser några lokala skatter eller användaravgifter, inklusive utländsk avresa, säkerhet, hamnavgifter, parkeringsavgifter, tull, immigration, jordbruksavgifter, avgifter för passageraranläggning eller skatt för internationell transport.

11.5 Inkludering avgörs av Leverantören. Priser inkluderar inte dricks, avgifter för pass och visum, bagage- och personförsäkring, några personliga föremål, skatter eller avgifter eller någon dryck eller mat som inte specifikt anges som inkluderat av Leverantören.

12. Valutaomvandling

12.1 Om Viator tillhandahåller en valutaomvandlare baseras valutakurser på olika allmänt tillgängliga källor och ska endast betraktas som riktlinjer. Valutakurserna kontrolleras inte och de faktiska kurserna kan variera. Valutainformation kanske inte uppdateras dagligen, och Viator och dess dotterbolag intygar eller garanterar inte att den är korrekt. Viator ska inte vara ansvarsskyldigt gentemot dig om priser ändras på grund av valutafluktueringar.

13. Betalningar

13.1 När du gör en Bokning samlar Viator eller Owl Payments Limited in dina betalningsuppgifter och behandlar din betalning enligt Avsnitt 14. Viator eller Owl Payments Limited agerar som Leverantörens ombud för begränsad betalningsinsamling och samlar in din betalning för Produkten i fråga å Leverantörens vägnar. Det krävs fullständig betalning med kredit- eller bankkort för att göra en Bokning, såvida inte annat anges. Betalningsmottagaren kan anges som Viator/Tripadvisor/Owl Payments på ditt utdrag.

13.2 Din Boknings värde kan bero på skatt, avgifter, utländsk transaktion, valutaomvandling eller andra avgifter. Din bank eller din bankkortsutfärdare kan omvandla betalningen till lokal valuta och ta ut avgifter, vilket kan leda till att beloppet som visas på Plattformen och det slutliga belopp du debiteras kan skilja sig åt. Viator rekommenderar att du kontaktar din bank eller din kortutfärdare om du har några frågor om tillämplig valutaomvandling eller avgifter.

14. Betalningsbehandling

14.1 Enligt dessa Användarvillkor tillhandahålls betalningsbehandlingen för Tjänsterna som tillhandahålls av Viator Limited, Owl Payments Limited, Viator, Inc. eller Viator Systems Pty Limited. Den registrerade kontorsadressen för Viator Limited och Owl Payments Limited är 7 Soho Square, London W1D 3QB, Storbritannien. Viator Systems Pty Limiteds registrerade kontorsadress är c/o Bird & Bird, Level 22, 25 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australien. Den huvudsakliga verksamhetsadressen för Viator, Inc. är 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, USA.

14.2 Om din betalning behandlas av Viator Limited, Owl Payments Limited eller Viator, Inc. utgör Användarvillkoren ett avtal mellan dig och Viator, Inc. Om din betalning behandlas av Viator Systems Pty Limited är Användarvillkoren ett avtal mellan dig och Viator Systems Pty Limited, och Tjänsterna tillhandahålls till dig av Viator Systems Pty Limited. För att undvika tvivel utgör dessa Användarvillkor aldrig ett avtal mellan dig och Viator Limited eller dig och Owl Payments Limited.

15. Dina ändringar eller avbokningar

15.1 När en Produkt har köpts kan du inte ändra eller avboka din Bokning med en återbetalning, såvida inte annat anges i villkoren för Produkten i fråga. Om du begär en ändring av någon del av din Bokning (inklusive men inte begränsat till din upphämtningsplats eller -tid) samtycker du till att Leverantören kan acceptera eller neka din förfrågan efter eget gottfinnande. Det är ditt ansvar att vara på mötesplatsen den dag och den tidpunkt som anges i din Bokning. För vissa Produkter tillhandahåller Leverantören i fråga exakt plats och tidpunkt genom Viators meddelandeplattform efter att Bokningen har gjorts. Det är ditt ansvar att kontrollera dessa meddelanden efter att din Bokning har gjorts och att vara på mötesplatsen den dag och den tidpunkt som anges av Leverantören. Om du inte är på mötesplatsen vid tidpunkten i fråga kan Leverantören erbjuda dig en alternativ dag och tidpunkt. Men Leverantören har inget ansvar att göra det och om du inte är på den angivna mötesplatsen vid rätt tidpunkt kan din Bokning räknas som ”kunden dök inte upp”, vilket innebär att du inte har rätt till återbetalning eller ombokning.

15.2 Enligt standardpolicyn för avbokning kan du begära en ändring och/eller avbokning av en Bokning upp till 24 timmar innan Bokningens starttid. Om Upplevelsen inte har en uttrycklig starttid är deadlinen för att begära en ändring eller avboka generellt sett kl. 23.59 två dagar innan startdatumet. Tider beräknas baserat på tidszonen för Upplevelsen. För att en avbokning ska gälla måste den göras genom självbetjäningsalternativet på Webbplatsen (t.ex. https://www.viator.com/sv-SE/account/bookings).

15.3 Om en Produkt anges som ”all försäljning är bindande” eller med väsentligt liknande ordval (vilket inkluderar men inte begränsas till alla gruppbokningar som bokas genom vår Avdelning för gruppbokningar) är den inte återbetalningsbar och kan inte ändras eller avbokas efter att en Bokning har gjorts. En liten andel av Produkter har andra, annorlunda avbokningspolicyer. Under alla omständigheter måste du kontrollera avbokningspolicyn i den tillämpliga produktannonsen när du gör Bokningen. Den policyn gäller för och styr villkoren för avbokning och eventuella återbetalningar.

15.4 Oaktat Avsnitt 15.2 och 15.3 (a) måste förfrågningar om ändringar av eller tillägg till en Bokning, inklusive förfrågningar om datumändring (tillsammans en ”Ändringsförfrågan”), göras online genom avsnittet ”Hantera min bokning” på Webbplatsen och (b) om det är möjligt att implementera en Ändringsförfrågan ska inte Viator debitera en avgift för det, så länge Ändringsförfrågan mottas av oss innan deadlinen som anges i produktannonsen. Observera att Leverantörer kan ta ut en avgift för att tillmötesgå Ändringsförfrågningar. I sådana fall måste du betala avgiften för att Viator ska kunna behandla din Ändringsförfrågan.

15.5 Alla Ändringsförfrågningar ska behandlas av Viator med förbehåll för Leverantörens tillgänglighet och samtycke. Viator garanterar inte att Ändringsförfrågningar accepteras och de ska inte anses ha accepterats utan att Viator bekräftar det. Om Leverantören inte vill eller kan acceptera en Ändringsförfrågan styrs din rätt till återbetalning (om tillämpligt) av avbokningsvillkoren för din Bokning. Det är ditt ansvar att avboka en Bokning innan deadlinen för avbokning med en återbetalning, även om du väntar på Leverantörens svar på en Ändringsförfrågan.

15.6 Om du gör en Bokning med en kampanjkod eller om du accepterar en rabatt eller ett särskilt erbjudande under betalningen kanske inte rabatten eller det särskilda erbjudandet gäller längre om du gör en Ändringsförfrågan efter Bokningen. 15.7 Inga återbetalningar är tillgängliga efter att en Upplevelse har startat, eller en Produkts paket, boende, måltider eller andra tjänster har börjat användas.

16. Andra ändringar och avbokningar

16.1 Leverantörer kan emellanåt ändra en Produkt efter att du har köpt den, inklusive men inte begränsat till datum, pris, inkluderingar, täckning, ålderskrav och/eller andra funktioner och/eller krav för Produkten. Därför förbehåller Viator (som agerar å Leverantörens vägnar) sig rätten att avboka, ändra eller byta ut en Produkt som du har köpt, när som helst och oavsett anledning. Om Leverantören föreslår en väsentlig ändring (t.ex. ändrade datum och/eller en väsentlig ändring av resplanen) och du inte är nöjd med det erbjudna alternativet har du rätt till en fullständig återbetalning av priset du betalade.

16.2 Vi kan efter eget gottfinnande bestämma att det är nödvändigt eller önskvärt för att skydda våra intressen, Leverantörens intressen och/eller dina intressen att återkalla våra Tjänster, vilket resulterar i att Produktens avbokningspolicy åsidosätts och att Bokningen avbokas. Vi kan även efter eget gottfinnande besluta att ordna återbetalning till dig för delar av eller hela beloppen som du har debiterats. Du samtycker till att vi och Leverantören i fråga inte ansvarar för sådana avbokningar eller återbetalningar.

17. Pass, visum och försäkring

17.1 När du gör en Bokning ansvarar du för att säkerställa att du uppfyller alla krav för utländsk inresa och att dina resedokument, inklusive pass och visum, är giltiga.

17.2 När det gäller pass- och visumkrav bör du rådfråga den berörda ambassaden eller konsulatet. Sådana krav kan ändras med tiden och det är ditt ansvar att kontrollera uppdaterad information innan du gör en Bokning och innan avresan. Viator åtar sig inget ansvar för situationer då en person nekas ombordstigning på ett flygplan eller inresa i ett land, inklusive länder som personen i fråga bara passerar genom på väg till destinationen.

17.3 Visum- och hälsokrav kan ändras utan meddelande, så Viator rekommenderar att du frågar berört konsulat om hälso- och visumkrav innan avresan. Det är även ditt ansvar att se till att du rådfrågar din läkare om aktuella rekommendationer gällande vaccinationer innan du reser utrikes samt att du uppfyller alla hälsokrav och följer alla medicinska råd i samband med resan.

17.4 Viator rekommenderar starkt att du köper en omfattande reseförsäkring innan avresan för att skydda ditt köp av Produkten. Om du avbokar resan eller väsentligt ändrar datumen kanske din reseförsäkring återbetalar kostnaden för avbokningsavgifter och relaterade utgifter. Läs din reseförsäkringspolicy noggrant, med relaterade villkor.

17.5 De flesta resor, inklusive resor till internationella resmål, sker utan incidenter, men resor till vissa resmål kan innebära större risker än andra. Viator uppmanar kunder att granska reseförbud, varningar, meddelanden och råd som utfärdas av både sina egna och resmålets myndigheter innan de bokar en resa till internationella resmål. Information om förhållanden i olika länder och de risknivåer som förknippas med resor till vissa internationella resmål tillhandahålls på www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac and www.customs.gov.

17.6 VIATOR INTYGAR OCH GARANTERAR INTE ATT DET ÄR TILLRÅDLIGT ELLER UTAN RISK ATT RESA TILL NÅGOT RESMÅL, OCH VIATOR ANSVARAR INTE FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV RESOR TILL SÅDANA RESMÅL.

18. Vår ansvarsskyldighet

18.1 LÄS DETTA AVSNITT NOGA. DETTA AVSNITT BEGRÄNSAR VIATORS ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. OM DU INTE FÖRSTÅR VILLKOREN I DET HÄR AVSNITTET ELLER NÅGON ANNANSTANS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR SKA DU BE EN JURIST ATT FÖRKLARA DEM FÖR DIG INNAN DU KOMMER ÅT ELLER ANVÄNDER TJÄNSTERNA.

18.2 INFORMATION, INNEHÅLL, PROGRAMVARA, PLATTFORM OCH TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV VIATOR KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER, INKLUSIVE GÄLLANDE TILLGÄNGLIGHETS- OCH PRISFEL FÖR BOKNINGAR. VIATOR, DESS MODERBOLAG, DESS DOTTERBOLAG OCH FÖRETAGSPARTNER (TILLSAMMANS ”VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG”) GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN OM OCH BESKRIVNINGEN AV PRODUKTERNA OCH ANDRA TJÄNSTER (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, PRIS, TILLGÄNGLIGHET, FOTOGRAFIER, FUNKTIONER, INKLUDERINGAR OCH UTESLUTANDEN, ALLMÄNNA PRODUKTBESKRIVNINGAR, OMDÖMEN OCH BETYG O.S.V.) ÄR KORREKT OCH FRÅNSKRIVER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL ELLER ANDRA FELAKTIGHETER GÄLLANDE DENSAMMA. DESSUTOM FÖRBEHÅLLER VIATOR SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT KORRIGERA EVENTUELLA TILLGÄNGLIGHETS- OCH PRISFEL OCH/ELLER BOKNINGAR SOM GÖRS MED FEL PRIS.

18.3 VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG GER INGA GARANTIER OM ATT INFORMATION, INNEHÅLL, PROGRAMVARA, PLATTFORM, PRODUKTER OCH/ELLER ANDRA TJÄNSTER ÄR LÄMPLIGA FÖR NÅGOT SYFTE, OCH INKLUDERING ELLER ERBJUDANDE AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER INNEBÄR INGA ÅTAGANDEN ELLER REKOMMENDATIONER AVSEENDE PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA FRÅN VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG. INFORMATION, INNEHÅLL, PROGRAMVARA, PLATTFORM, PRODUKTER OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON TYP AV GARANTI. VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG FRÅNSKRIVER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OM ATT PLATTFORMEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. VIATOR FRÅNSKRIVER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR I SAMBAND MED INFORMATION, INNEHÅLL, PROGRAMVARA, PLATTFORM, PRODUKTER OCH TJÄNSTER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.

18.4 LEVERANTÖRERNA ÄR OBEROENDE ENTREPRENÖRER OCH INTE OMBUD ELLER MEDARBETARE FÖR ELLER PÅ NÅGOT AV VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG. VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG ANSVARAR INTE FÖR SÅDANA LEVERANTÖRERS EVENTUELLA ÅTGÄRDER, FEL, UNDERLÅTANDEN, INTYGANDEN, GARANTIER, ÖVERTRÄDELSER, FÖRSUMLIGHET ELLER VANSKÖTSEL ELLER FÖR PERSONSKADOR, DÖDSFALL, SKADA PÅ EGENDOM ELLER ANDRA SKADOR ELLER UTGIFTER TILL FÖLJD AV SÅDANA SKADOR ELLER PÅ GRUND AV EN BOKNING ELLER ANVÄNDNING AV EN PRODUKT. VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG ANSVARAR INTE FÖR OCH GÖR INGA ÅTERBETALNINGAR VID EVENTUELL FÖRSENING, AVBOKNING, ÖVERBOKNING, STREJK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRA ANLEDNINGAR UTANFÖR DERAS DIREKTA KONTROLL, OCH DE ANSVARAR INTE FÖR YTTERLIGARE KOSTNADER, UNDERLÅTANDEN, FÖRSENINGAR, OMDIRIGERINGAR ELLER ÅTGÄRDER UTFÖRDA AV NÅGON MYNDIGHET.

18.5 VIATOR-KONCERNENS FÖRETAG (ELLER DERAS TJÄNSTEMÄN, VD:AR OCH PARTNER) SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFBARA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDAKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV DATA ELLER INFORMATION ELLER KOSTNADER FÖR ATT ERHÅLLA ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL, EN PRODUKT ELLER BOKNING, ELLER DIN ÅTKOMST TILL, VISNING AV ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, VARE SIG DETTA BASERAS PÅ FÖRSUMMELSE, AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, OCH ÄVEN OM VIATOR HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

18.6 Om ett företag i Viator-koncernen bedöms vara ansvarsskyldigt för förlust eller skada som uppstår på grund av eller på något sätt är kopplad till din användning av Tjänsterna eller till en Bokning eller användning av en Produkt ska Viator-koncernens företags ansvar under inga omständigheter överskrida, sammanlagt, (a) den summa som betalats till Viator för Bokningen som har lett till anspråket eller (b) 100 dollar (USD), beroende på vad som är störst.

18.7 Begränsningen av ansvarsskyldigheten i detta Avsnitt 18 speglar risktilldelningen mellan parterna. De begränsningar som beskrivs i detta Avsnitt gäller även om eventuella begränsade påföljder som anges i dessa Användarvillkor inte har fått avsedd effekt. Ansvarsbegränsningarna i dessa Användarvillkor utfaller till fördel för Viator-koncernens företag.

19. Din ansvarsskyldighet

19.1 Du samtycker till att försvara och hålla Viator och Viator-koncernens företag och alla deras tjänstemän, VD:ar, medarbetare och ombud fria från eventuella anspråk, handlingsorsaker, krav, processer, förfaranden, utredningar, förluster, skador, böter, straffavgifter, avgifter, omkostnader, kostnader och andra ansvar av något slag, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden och redovisningsavgifter, som uppstår på grund av eller kopplat till (a) din överträdelse av dessa Användarvillkor eller dokumenten som nämns häri, (b) ditt brott mot lagar , regler, föreskrifter eller riktlinjer (c), ditt brott mot, överträdelse av eller felaktig användning av en tredje parts rättigheter, inklusive men utan begränsning eventuella publicerings- eller sekretessrättigheter, (d) din användning av Tjänsterna (inklusive Webbplatsen), (e) din Bokning eller användning av en Produkt eller (f) din försumlighet eller avsiktliga vanskötsel.

20. Stressfria strandutflykter

20.1 För Produkter som anges som ”stressfri strandutflykt”: Om du (a) köper en sådan Produkt för inlösning i en viss hamn och (b) Leverantören i fråga inte tar tillbaka dig till skeppet i tid för ombordstigning anordnar Viator (enligt Avsnitt 20.2 och 20.3) nödvändig transport till nästa hamn.

20.2 Den policy som anges i detta Avsnitt 20.1–20.4 gäller endast när du inte tas tillbaka till skeppet i tid för ombordstigning och det inte är ditt fel och inte beror på något du har gjort. Policyn gäller inte om förseningen beror på dina åtgärder och/eller du har avvikit från Upplevelsen du Bokade.

20.3 För att dra nytta av denna policy måste du tillhandahålla Viator med korrekt information om ankomst- och avgångsskeppet och säkerställa att du har tillräckligt med tid (minst två timmar) mellan Upplevelsens sluttid och skeppets avgångstid. Du måste kontakta Viator direkt, och så snart som möjligt, för att begära transport till nästa hamn eftersom du inte kan boka transporten själv utan att upphäva denna policy.

20.4 Med förbehåll för din behörighet anordnar Viator transporten till nästa hamn (ska inte överskrida 1 000 USD per person).

20.5 Utöver skyddet som erbjuds i enlighet med Avsnitt 20.1–20.4 kan du kontakta Viator inom 14 dagar om ditt skepp missar en hamn eller försenas så att det påverkar starttiden för din stressfria strandutflykt. Vi utfärdar en återbetalning i väntan på verifiering av skeppets faktiska resplan.

21. Viator-biljetter

21.1 Du får en Viator-biljett (eller en kupong från Leverantören) (en ”Biljett” i endera fall) för varje Produkt du Bokar, och Biljetten utfärdas å Leverantörens vägnar. Du dirigeras till en säker webbplats som Viator är värd för där det finns en länk till din Biljett så att du kan visa och skriva ut Biljetten. För vissa Bokningar får du en elektronisk Biljett utöver eller i stället för en pappersbiljett.

21.2 Du måste tillhandahålla den ursprungliga, autentiska Biljetten till Leverantören i fråga för att lösa in din Produkt. Din Bokning kan inte genomföras eller lösas in utan att du visar en giltig Biljett. Läs villkoren för din Bokning så att du förstår Leverantörens krav gällande Biljetter.

21.3 Av säkerhetsskäl måste du visa ett giltigt foto-ID och signera Biljetten när du löser in den.

21.4 I vissa fall kan en Leverantör även kräva att du vid inlösningen visar det bankkort som användes för att köpa Produkten. Detta gäller vanligtvis för sevärdheter och biljetter till föreställningar. Du bör meddelas om ifall detta krävs vid betalningen. Kontakta Viators kundtjänstteam om du har frågor om ett sådant krav.

22. Allmänna bestämmelser

22.1 Du samtycker till att inget samarbetsförhållande, ombudsförhållande, partnerskap eller anställningsförhållande finns mellan dig och något av Viator-koncernens företag till följd av dessa Användarvillkor eller användningen av Tjänsterna.

22.2 Viators utförande av dessa Användarvillkor omfattas av gällande lagar och rättsförfaranden, och ingenting i dessa Användarvillkor begränsar Viators rätt att uppfylla förfrågningar och krav från rättsväsendet eller andra myndighetsavdelningar och juridiska enheter gällande din användning av Tjänsterna eller information som tillhandahålls till eller samlas in av Viator gällande sådan användning. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till att starta anspråk eller väcka talan till följd av eller i samband med din åtkomst till eller användning av Tjänsterna inom två (2) år efter den dag då detta anspråk eller denna talan uppstod eller ackumulerades, annars kommer detta anspråk eller denna talan oåterkalleligt att förfalla.

22.3 Om någon del av dessa Användarvillkor bedöms vara ogiltig eller overkställbar enligt tillämplig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till ovan angivna garanti- och ansvarsfriskrivningar, ska den ogiltiga eller overkställbara bestämmelsen ersättas med en bestämmelse som så nära som möjligt överensstämmer med den ursprungliga bestämmelsens syfte och återstoden av bestämmelserna i dessa Användarvillkor ska fortsätta gälla.

22.4 Dessa Användarvillkor (och övriga regler och villkor som nämns häri) utgör hela avtalet mellan dig och Viator beträffande din användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare eller samtida elektroniska, muntliga eller skriftliga avtal och erbjudanden mellan dig och Viator vad beträffar Tjänsterna. Ett tryckt exemplar av dessa Användarvillkor och eventuella meddelanden som förmedlats i elektronisk form utgör en godtagbar och giltig handling vid rättsliga eller administrativa förfaranden som har sitt ursprung i eller berör dessa Användarvillkor, i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen framställts och bibehållits i skriftlig form.

22.5 Rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

23. Behörighet och gällande lag

23.1 Tjänsterna tillhandahålls av en amerikansk enhet och dessa Användarvillkor omfattas av lagarna i delstaten Massachusetts i USA. Du samtycker härmed till exklusiv jurisdiktion för domstolarna i Boston i Massachusetts, USA, och stipulerar att det är rättvist och lämpligt att tvister som uppstår på grund av eller kopplat till användningen av Tjänsterna hanteras av dessa domstolar. Du samtycker till att eventuella anspråk du har gentemot Viator som uppstår på grund av eller kopplat till Tjänsterna måste hanteras och lösas av en behörig domstol med ämneskompetens i Boston i Massachusetts, USA.

23.2 Användningen av Tjänsterna är ej godkänd i jurisdiktioner som inte tillåter alla bestämmelser i dessa regler och villkor, inklusive och utan begränsning denna paragraf. Föregående ska inte gälla i den utsträckning tillämpliga lagar i det land där du är bosatt kräver tillämpning av en annan lag och/eller jurisdiktion och det inte kan exkluderas genom avtal.